İsmin yerini tutan sözcükledir.

Annem pazardan ekmek ve zeytin almış.

O        oradan        bunları          almış.

A. ŞAHIS ZAMİRLERİ

Şahıs isimlerinin yerini tutan isimlerdir.

Ben Biz

Sen Siz

O Onlar

Özellikler

1. -i, -e, -de, -den isim çekim eklerini alabilirler.

Bu akşam bize gelir misin?

Sizin evde bir kedi varmış.

2. Türkçede ekler sözcük kökünde herhangi bir değişiklik oluşturmazlar. Ancak ben ve sen şahıs zamirleri bu kurala uymaz.

Ben-> bana sen-e>sana

3. İsim tamlaması kurabilirler. Yalnızca tamlayan olarak karşımıza çıkarlar.

Bizim / evimizde bir kedi var.

Sizin / işiniz pek iyi.

T. yan

4. Biz ve siz şahıs zamirleri nezaket ve saygı bildirmek amacıyla tekil şahıs zamirleri yerine kullanılmaktadır.

Sizin isminiz ne? (Senin ismin ne?)

Siz ne iş yapıyorsunuz? (Sen ne iş yapıyorsun?)

Dönüşlülük zamiri: "kendi"

Kimi kaynaklarda şahıs zamirleri grubunda yer alır.

1. İsim çekim eklerini alabilirler.

Kendinden söz açmayı sever.

Kendini hâlâ tanıyamıyormuş.

2. Pekiştirme göreviyle karşımıza çıkabilirler. Ancak bu durumda pekiştirdiği öğeyle aynı öğeyi paylaşmak zorundadır.

Olanları ona ben kendim anlattım.                                 (Pekiştirme görevi var.)

(özne)                                      Y.

Siz kendiniz bunun böyle olmasını istediniz. (Pekiştirme görevi var.)

(özne)                                                     Y.

Ben kendime çok güveniyorum.                                      (Pekiştirme görevi yok.)

Ö.      D. T.

Sen kendini neden yoruyorsun?                                       (Pekiştirme görevi yok.)

Ö.       N.

3. İsim tamlaması kurabilirler. Hem tamlayan hem de tamlanan olarak karşımıza çıkarlar.

Kendi dünyasında yaşıyordu.

T.yan

Babamın kendisi de suçlu.

T. nan

B. İŞARET (GÖSTERME) ZAMİRLERİ

İşaret yoluyla ismin yerini tutan zamirlerdir.

Bu Bunlar Böylesi Öteki

Şu Şunlar Şöylesi Beriki

O Onlar Öylesi

Bu hâlâ düzeltilmemiş.

Şu hangi öğrencinin?

Beriki nereden gelmişti?Özellikler

1. -i, -e, -de, -den isim çekim eklerini alabilirler.

Bunu ötekine kim verecek?

Öylelerinden sakın borç alma.

2. Bu, şu, o işaret zamirleri burası, şurası, orası şeklinde kullanılarak yer bildiren işaret zamiri durumuna gelir.

Burası oralardan daha güzel.

Ben orayı çok merak ediyorum.

3. İsim tamlaması olarak kullanılabilirler. Hem tamlayan hem tamlanan olarak karşımıza çıkarlar.

Bunun düğmesi kopmuş.

T. yan

Şunun evi nerede?

T. yan

Arabanın burasını kim boyadı?

T. nan

4. O - şahsı karşılarsa - şahıs zamiri

O seni çok seviyor.

O hâlâ eve gelmemiş.

O - eşyayı karşılıyorsa - işaret zamiri

O yine arızalandır.

O henüz onarılmamış.

O - ismi nitelerse - işaret sıfatı

O kazağı verir misin?

O pencerede durma!

C. BELGİSİZ ZAMİRLER

Belgisizlik yoluyla ismin yerini tutan zamirlerdir.

Bazısı                     Birkaçı                        Çoğu                         Kimi                          Hiç kimse

Biri                         Herhangi biri              Başkası                     Birçoğu                      Hiçbiri

Hepsi                     Tümü                         Şey                            Kimse                         Falan

Bazıları henüz hiçbirinden haber alamamış.

Kimi ders çalışıyor kimi kitap okuyor.

Özellikler:

1. -i, -e, -de, -den isim çekim eklerini alabilirler.

Hepsinden biraz aldım.

Birine bile güvenmiyorum.

2. İsim tamlaması kurabilirler. Hem tamlayan hem tamlanan olabilirler.

Gelenlerin bazıları salona geçti.

T. nan

Toplantıda çoğunun fikri alınmadı.

T. yan

Ç. SORU ZAMİRLERİ

Soru yoluyla ismin yerini tutan zamirlerdir.

Kim

Ne (y)

Nere (y)

Hangisi (n)

Kaçı(n)

Kaçıncısı(n)

Ne kadarı (n)Özellikler:

1. -i, -e, -de, -den isim çekim eklerini alabilir.

Bu kitabı sana kim verdi? (Ali)

Baban nerede oturuyor? (İzmir'de)

Sana İzmir'den ne getirmiş? (Şapka)

Sen kaçını aldın? (Üçünü)

Neden=Neyden Zamir

Cam neden yapılır? (Kumdan)

Porselen neden yapılır? (Çamurdan)

Neden=Neyden Zamir

Sen neden ağlıyorsun?

Neden aramıza katılmadın?

2. İsim tamlaması kurabilirler. Hem tamlayan hem tamlanan olarak kaşımıza çıkarlar.

Bu nerenin elması?

T. nan

Bu adam da kimin nesi?

T. yan T. nan

D. İYELİK ZAMİRLERİ

İsim çekim eklerindendir. İsimlerde sahipliği bildirir. Kişilere göre çekimlenir.

Ünsüz ile biten isimlerde Ünlü ile biten isimlerde

(Benim) Kalem-i-m                                elbise-m

(Senin) Kalem-i-n                                  elbise-n

(Onun) Kalem-i                                      elbise-si

(Bizim) Kalem-i-miz                              elbise-miz

(Sizin) Kalem-i-niz                                elbise-niz

(Onların) Kalem-leri                               elbise-leri

Özellikler:

1. Su ve ne sözcüklerine iyelik eki gelirken iki tane yardımcı ses gelir.

Su-y-u-m            ne-y-i-m

Su-y-u-n             ne-y-i-n

Su-y-u                 ne-y-i

Su-y-u-muz        ne-y-i-miz

Su-y-u-nuz         ne-y-i-niz

Su-ları                 ne-leri

2. Tamlayanı düşmüş ad tamlamalarında karşımıza çıkar.

(Senin) Ellerin beni büyülüyor.

(Sizin) Sizlerinizi hep dinledim.

(Benim) Çocuklarım daima seni soruyor.

E. İLGİ ZAMİRİ (-Kİ)

İsim tamlamalarında tamlayanın kullanılmayıp tamlananın karşılanması için kullanılan ektir.

Tamlayan   Tamlanan

Benim            evim senin evinden güzel.

Benimki seninkinden güzel.

Kardeşiminki de bozulmuş.

Zamir "-ki"si                       Sıfat "-ki"si                             Bağlaç "ki"si

(bitişik)                                         (bitişik)                                                (ayrı)

İlgi hali ekiyle                             Bulunma hali ekiyle

-mki                                                        -deki Babam ki mert adamdır.

-nki Bendeki aşk                           Eve geldim ki ne göreyim.

Benim-ki                                              Evdeki hesap                         Çalışmış ki sınavı kazandı.

Annemin-ki                                          Çocuktaki hırs

Not: Bulunma hali ekiyle kullanılmadığı durumlarda zaman anlamı vardır.

Akşamki maç galibiyetle sonuçlandı.

Sabahki kahvaltı çok güzeldi

Önceki film neymiş?

Not: -ki'den sonra -ler çokluk ekini getiririz. Anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır.

ZAMİRLERİN YAPISI

A. BASİT ZAMİRLER

Yapım eki almayan zamirlerdir.

Ben, sen, onlar, şunlar..

B. TÜREMİŞ ZAMİRLER

Yapım eki alarak karşımıza çıkan zamirlerdir.

Sen çok bencilsin.

Ben onu benimsedim.

Sensiz gitmem.

C. BİRLEŞİK ZAMİRLER

Hiçbiri bu olayı benimsememişti.

Olaydan birkaçı kaçabildi.

Birçoğu üniversiteye yerleşti.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • işaret zamiri ö (24 Kasım 2014)
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)     Ulama     Oliver Twist    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler