EtiketŞu anda İsimler konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 9 içerik bulunuyor.
Anlamlarına Göre Adlar
Adlar (İsimler)
Varlıkları ve kavramları tanımamıza yarayan sözcüklerdir.
Örnek: İstanbul, bebek, ayı, kulak.
Anlam Özelliklerine Göre Adlar
1. Özel Ad
Tek varlığı karşılayan adlardır.
Örnek: Ömer, Adana, Allah, Türkiye.
Özellikleri:
1. Özel adlar daima büyük harfle başlar.
Örnek: Yeşim bizi burada bekleyecekti.
2. Özel adlara gelen yapım ekleri kesme imiyle ayrılmaz.
Örnek: İngilizce biliyor musunuz?
3. Özel adlara gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılır.
Örnek: Bunu Ahmet'te de görmüştür.
4. Özel adlara getirilen "-ler" çoğul eki sözcüğe başka anlamlar katıyorsa kesme imiyle ayrılmaz.
Örnek: Aliler akşam bize gelecek.
NOT: "gibi" anlamı taşıyanlar hariç: Ali'ler ölmez.
5. Güneş, dünya ve ay isimleri, astronomi (gökbilim) veya coğrafya ile ilgili bir kavramın adı oldukla... (Devam)
Sözcük Türleri 03 Kasım 2012 Yorum yok
Behçet Necatigil
(1916 -1979 )

Hem heceyle, hem de serbest ölçülü şiirler yaz­mıştır. Kendine özgü şiiriyle, şiirimize yeni bir kişilik kazandırmıştır. Şiirlerinde kendi ev ve ailesinden başlayarak, çevresindeki küçük dünyaları, toplumu anlatmıştır. Topluma açılışı, toplum sorunlarına eğilişi, kapalı dünyasının ezikliğini taşır. Şiirlerinde sembolleri kullanır. Rahat, doğal bir anlatımı vardır. Şiirleri, geleneğin izlerini barındırır. Yaşamın trajik yanlarını yorumlar. "Gizli Sevda" ve "Solgun Bir Gül Oluyor Doku­nunca" tanınmış şiirlerindendir.

 

YAPITLARI:

Kapalı Çarşı, Evler, Arada, İki başına Yürümek, Eski Toprak, Divane ( şiir).

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü (inceleme).

Yıldızlara Bakmak, Üç Turunçlar, Gece Aşevi ( radyo oyunları). (Devam)
Diğer Konular 06 Haziran 2013 Yorum yok
Çoğul Adlar ( Çoğul İsimler)
Çoğul adlar, büyük ünlü uyumuna göre değişen "-ler" ekini alırlar.

Çokluk İsimlerinin Anlamları: a. Sözcüğe çokluk anlamı katar:

Okullar açıldı. insanjar çok gaddar.

b. Aile anlamını verir, "-gil" ekinin yerini tutar:

Ayşeler bize gelecek. (Ayşegil)

Yazı dedemlerde geçirdik, (dedemgil)

c. "Her" belgisiz sıfatının görevini üstlenir:

Sabahları süt içerim. (Her sabah)

İnsaniar, mutlu olmak ister. (Her insan)

d. Abartma anlamı katar:

Dünyalar benim oldu.

Sabahlara kadar çalıştık.

e. Yaklaşık anlamı katar:

Dayım, kırk beş yaşlarındadır.

Onunla akşam saatlerinde karşılaştım.

f. Belli ve ünlü bir topluluğu vermek için kullanılır:

Kırk Haramiler, Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler..

g. Zamanda ve durumda sürekliliği belirtir:

Soğuklar bastırdı.

Gürültüler beni rahatsız etti.

Bir zamanlar bunlar modaydı.

h. Soy, sülale, küme anlam... (Devam)
Diğer Konular 03 Haziran 2013 Yorum yok
İsim (ad)
İsim, duygu ve düşüncelerimizi karşılayan, varlıklara ad olan sözcüklerdir. Ateş, su, insan..

Not: Bir sözcüğün isim olup olmadığını o sözcüğe ekleyeceğimiz -mek, -mak ekiyle anlarız. Anlam bozulmuyorsa sözcük fiildir. Anlam bozuluyorsa sözcük isimdir.

Örnek: gel-mek (fiil) kalem-mek (isim)

git-mek (fiil) çocuk-mak (isim)

Not: Kökteş söcüklerde bu kurala uyulmaz. Sözcüğün cümle içerisindeki anlamına bakılır. Sözcük eylem bildiriyorsa fiil, eylem bildirmiyorsa isim olarak nitelendirilir.

Örnek: Boya yine yetmeyecek. Sıva için kum gerekiyor.

Karşı duvarı son boya baba. Kollarını özenle sıva.

İSİM ÇEŞİTLERİ

A. SAYILARINA GÖRE İSİMLER:

1.Tekil İsim: Sayıca tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. İnsan, ağaç, asker..

Not: Kimi tekil isimler herhangi çokluk eki almadığı halde aynı cinsten birden çok varlığı karşılayabilirler.

Kitap en iyi dosttur.

Çocuk daima ilgi bekler.
... (Devam)
Diğer Konular 05 Mayıs 2013 Yorum yok
İsim (Ad) Çekim Ekleri
İsimlerin üzerine eklenerek onlarda anlam değişikliği yapmayan, cümledeki görevlerine göre onları biçimlendiren eklere isim (Ad) çekim ekleri adı verilir.

a. Durum Ekleri : evi, eve, evde, evden

b. Çoğul Eki : evler, odalar

c. İyelik Ekleri : evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri

d. Tamlama Ekleri : evin kapısı

e. İlgi Zamiri : Evinki, kardeşiminki

f. Ek Eylem : güzelsin, güzeldi, güzelmiş, güzelse (Devam)
Diğer Konular 07 Haziran 2013 Yorum yok
İsimler
İsim, duygu ve düşüncelerimizi karşılayan, varlıklara ad olan sözcüklerdir. Ateş, su, insan..

NOT: Bir sözcüğün isim olup olmadığını o sözcüğe ekleyeceğimiz -mek, -mak ekiyle anlarız. Anlam bozulmuyorsa sözcük fiildir. Anlam bozuluyorsa sözcük isimdir.

Örnek: gel-mek (fiil) kalem-mek (isim)

git-mek (fiil) çocuk-mak (isim)

Not: Kökteş söcüklerde bu kurala uyulmaz. Sözcüğün cümle içerisindeki anlamına bakılır. Sözcük eylem bildiriyorsa fiil, eylem bildirmiyorsa isim olarak nitelendirilir.

Örnek: Boya yine yetmeyecek. Sıva için kum gerekiyor.

Karşı duvarı son boya baba. Kollarını özenle sıva.

İSİM ÇEŞİTLERİ

A. SAYILARINA GÖRE İSİMLER:

1.Tekil İsim: Sayıca tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. İnsan, ağaç, asker..

Not: Kimi tekil isimler herhangi çokluk eki almadığı halde aynı cinsten birden çok varlığı karşılayabilirler.

Kitap en iyi dosttur. Çocuk daima ilgi bekler... (Devam)
Diğer Konular 01 Mayıs 2013 Yorum yok
Sıfat(önad)
Sıfatlar isimleri renk, durum, biçim bakımından niteleyen; sayı, soru belgisizlik, işaret yoluyla belirten sözcüklerdir.

SIFATLAR

A. NİTELEME SIFATLARI B. BELİRTME SIFATLARI

1. İşaret sıfatı

2. Sayı sıfatı

a. Asıl sayı sıfatı

b. Sıra sayı sıfatı

c. Üleştirme sayı sıfatı

ç. Kesirli sayı sıfatı

3. Belgisiz Sıfat

4. Soru sıfatı

Örnek: Yaşlı adam eski tüfeğini alıp yemyeşil tepelerin güzel mekânlarına doğru yola çıktı. Yolda iki kişiye rastladı. Biri bu yol iyi bir yol değil dedi.

A. NİTELEME SIFATLARI

İsme soracağınız nasıl sorusunun karşılığıdır. İsimleri renk, durum, biçim bakımından nitelerler.

Örnek: Zaman esrarengiz yüzünün iyi yüzlere yine gösteriyor.

Saadet dakikaları güzel anılarla süslendi.

Hastalıklı yüzler yuvarlak masalarda sorgulandı.

Kara gözlüm beni neden bekler?

B. BELİRTME SIFATLARI

İsimleri sayı, soru, belgisizlik, işaret bak... (Devam)
Diğer Konular 29 Mart 2013 Yorum yok
Türemiş Sözcükler
Türemiş Sözcükler:

İsimlerin (adların) ve fiillerin (eylemlerin) kök ya da gövdelerinden yapım ekle­riyle yapılmış yeni anlamlı sözcüklerdir. Türemiş sözcükler, üzerine yapım eki alabildiği gibi çekim ekleri de alabilir. (düş-ün-ül-mek-ten)

Türemiş sözcüklere birkaç örnek verecek olursak:

deyimler, karşılık, tiyatrocular, yazarlar, Türkçe, sağlık, türemiş, seçkin, söyleşi, danışma, iletişim, dövüş, kalıtım, halıcılık, açılar, ulama, buluşlar .. gibi birçok örnek sıralayabiliriz. (Devam)
Diğer Konular 11 Nisan 2013 Yorum yok
Zamir (adıl)
İsmin yerini tutan sözcükledir.

Annem pazardan ekmek ve zeytin almış.

O        oradan        bunları          almış.

A. ŞAHIS ZAMİRLERİ

Şahıs isimlerinin yerini tutan isimlerdir.

Ben Biz

Sen Siz

O Onlar

Özellikler

1. -i, -e, -de, -den isim çekim eklerini alabilirler.

Bu akşam bize gelir misin?

Sizin evde bir kedi varmış.

2. Türkçede ekler sözcük kökünde herhangi bir değişiklik oluşturmazlar. Ancak ben ve sen şahıs zamirleri bu kurala uymaz.

Ben-> bana sen-e>sana

3. İsim tamlaması kurabilirler. Yalnızca tamlayan olarak karşımıza çıkarlar.

Bizim / evimizde bir kedi var.

Sizin / işiniz pek iyi.

T. yan

4. Biz ve siz şahıs zamirleri nezaket ve saygı bildirmek amacıyla tekil şahıs zamirleri yerine kullanılmaktadır.

Sizin isminiz ne? (Senin ismin ne?)

Siz ne iş yapıyorsunuz? (Sen ne iş yapıyorsun?)

Dönüşlülük zamiri: "kendi"

Kimi kaynaklarda ... (Devam)
Diğer Konular 10 Mayıs 2013 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu