Adlar (İsimler)

Varlıkları ve kavramları tanımamıza yarayan sözcüklerdir.

Örnek: İstanbul, bebek, ayı, kulak.

Anlam Özelliklerine Göre Adlar

1. Özel Ad

Tek varlığı karşılayan adlardır.

Örnek: Ömer, Adana, Allah, Türkiye.

Özellikleri:

1. Özel adlar daima büyük harfle başlar.

Örnek: Yeşim bizi burada bekleyecekti.

2. Özel adlara gelen yapım ekleri kesme imiyle ayrılmaz.

Örnek: İngilizce biliyor musunuz?

3. Özel adlara gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılır.

Örnek: Bunu Ahmet'te de görmüştür.

4. Özel adlara getirilen "-ler" çoğul eki sözcüğe başka anlamlar katıyorsa kesme imiyle ayrılmaz.

Örnek: Aliler akşam bize gelecek.

NOT: "gibi" anlamı taşıyanlar hariç: Ali'ler ölmez.

5. Güneş, dünya ve ay isimleri, astronomi (gökbilim) veya coğrafya ile ilgili bir kavramın adı oldukları zaman özel ad gibi, bunun dışında tür adı gibi kullanılır:

Örnek: Ay, Dünya'nın uydusudur.

Örnek: Benim dünyamı karartmayın.

Örnek: Gelecek ay (cins isim) görüşürüz.

2. Tür Adı:

Aynı türden varlıkları karşılayan adlardır: ağaç, kuş, kalem.

3. Somut Ad

Duyu organlarımızla (göz, kulak, burun, dil, deri) varlığını algılayabildiğimiz nesnelere verilen adlardır.

Görme: Kitap, kalem, dağ, iri...

Dokunma: Soğuk, sıcak, sert...

İşitme: Fısıltı, gürültü, takırtı...

Tatma: Acı, tatlı, ekşi, tuzlu...

4. Soyut Ad

Duyu organlarımızla varlığını algılayamadığımız kavramlara verilen adlardır.

Örnek: Kin, özgürlük, bağımsızlık, tanrı, cin...

5. Yansıma Adı

Doğadaki seslerden esinlenerek oluşturulmuş adlardır. Yansıma adları sadece duymayla ilgilidir.

Örnek: Pat, uğultu, kükreme, böğürme, homurtu, inilti...

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu