EtiketŞu anda işaret zamiri konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 3 içerik bulunuyor.
Sıfatlar
Adları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.
A. Görev ve Anlam Yönünden Sıfatlar
1. Niteleme Sıfatları
Adları, renk, durum, biçim vb. yönlerden niteleyen sözcüklerdir.
Kırmızı, yeşil, yuvarlak, üçgen, zeki, güzel
Ünvan Sıfatı:
İnsanların rütbe, derece, memuriyet ve sosyal seviyelerine göre adlarına takılan saygı ve tanıtma sözleridir.
Bay Mehmet, Bayan Eylül, Onbaşı Celal, Sultan Murat
Ünvan sıfatları bazen niteledikleri isimlerden sonra gelebilirler:
Ali Bey, Bilal Ağa, Murat Öğretmen
Bir adın bazen birden çok ünvan sıfatı olabilir:
Gazi Mustafa Kemal Paşa
Küçültme Sıfatları:
Büyükçe, küçücek, küçücük, ekşimsi, morumtrak
Pekiştirme Sıfatları:
Bembeyaz elbise. Güzel güzel evler. Güzel mi güzel evler.
2. Belirtme Sıfatları
Adları g&o... (Devam)
Sözcük Türleri 14 Aralık 2012 Yorum yok
Zamir (adıl)
İsmin yerini tutan sözcükledir.

Annem pazardan ekmek ve zeytin almış.

O        oradan        bunları          almış.

A. ŞAHIS ZAMİRLERİ

Şahıs isimlerinin yerini tutan isimlerdir.

Ben Biz

Sen Siz

O Onlar

Özellikler

1. -i, -e, -de, -den isim çekim eklerini alabilirler.

Bu akşam bize gelir misin?

Sizin evde bir kedi varmış.

2. Türkçede ekler sözcük kökünde herhangi bir değişiklik oluşturmazlar. Ancak ben ve sen şahıs zamirleri bu kurala uymaz.

Ben-> bana sen-e>sana

3. İsim tamlaması kurabilirler. Yalnızca tamlayan olarak karşımıza çıkarlar.

Bizim / evimizde bir kedi var.

Sizin / işiniz pek iyi.

T. yan

4. Biz ve siz şahıs zamirleri nezaket ve saygı bildirmek amacıyla tekil şahıs zamirleri yerine kullanılmaktadır.

Sizin isminiz ne? (Senin ismin ne?)

Siz ne iş yapıyorsunuz? (Sen ne iş yapıyorsun?)

Dönüşlülük zamiri: "kendi"

Kimi kaynaklarda ... (Devam)
Diğer Konular 10 Mayıs 2013 Yorum yok
Zamirler (Adıl)
Adın yerine kullanılan sözcüklerdir.

Örnek: Ben gidiyorum.

"Ben" bir kişiyim, benim bir adım (Abdullah) var. "Ben" sözcüğü Abdullah yerine kullanılmıştır.
1. Kişi (Şahıs) Zamirleri
Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir.
Ben, sen, o; biz, siz, onlar
NOT: "kendi" sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Cümle içinde genellikle pekiştirme görevinde kullanılır. Kişi zamirlerinin bütün özelliklerini "kendi" sözcüğünde de görebiliriz.
Örnek: Bu resmi kendim yaptım.
2. Gösterme (İşaret) Zamiri
Gösterme yoluyla adların yerini tutan sözcüklerdir.
O, bu, şu, onlar, bunlar, şunlar
Örnek: Şunun sesini kapatın (radyonun).
NOT: "O" sözcüğü bir kişi yerine kullanıldıysa kişi zamiri, nesne yerine kullanıldıysa işaret zamiri olur.
Örnek: O, benimle ilgilenmedi (O, kişi zamiri... (Devam)
Sözcük Türleri 03 Kasım 2012 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu