Adın yerine kullanılan sözcüklerdir.

Örnek: Ben gidiyorum.

"Ben" bir kişiyim, benim bir adım (Abdullah) var. "Ben" sözcüğü Abdullah yerine kullanılmıştır.

1. Kişi (Şahıs) Zamirleri

Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir.

Ben, sen, o; biz, siz, onlar

NOT: "kendi" sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Cümle içinde genellikle pekiştirme görevinde kullanılır. Kişi zamirlerinin bütün özelliklerini "kendi" sözcüğünde de görebiliriz.

Örnek: Bu resmi kendim yaptım.

2. Gösterme (İşaret) Zamiri

Gösterme yoluyla adların yerini tutan sözcüklerdir.

O, bu, şu, onlar, bunlar, şunlar

Örnek: Şunun sesini kapatın (radyonun).

NOT: "O" sözcüğü bir kişi yerine kullanıldıysa kişi zamiri, nesne yerine kullanıldıysa işaret zamiri olur.

Örnek: O, benimle ilgilenmedi (O, kişi zamiridir)

Örnek: Onu bana verir misin? (O, işaret zamiridir)

3. Belgisiz Zamir

Yerine kullanıldığı adları tam olarak değil de şöyle böyle karşılayan zamirlerdir.

Örnek: Kimi yer, kimi bakar: kıyamet ondan kopar.

4. Soru Zamiri

Adların yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir.

Örnek: Hangisi senin araban?

5. İyelik Zamiri (İyelik Ekleri)

Eklendikleri adların kime (ben, sen, o, biz, siz, onlar) ait olduğunu bildiren eklerdir.

I. Tekil Kişi, benim kitab-ım

II. Tekil Kişi, senin kitab-ın

III. Tekil Kişi, onun kitab-ı

I. Çoğul Kişi, bizim kitab-ımız

II. Çoğul Kişi, sizin kitab-ınız

III. Çoğul Kişi, onların kitap-ları

Yukarıda görüldüğü gibi altı çizili ekler kitabın kime ait olduğunu bildirmektedir.

NOT: İyelik ekleri tamlama kurarlar. "Dünya ev-i" belirtisiz ad tamlaması, "Can-ım kardeş-im" belirtili ad tamlaması.

6. İlgi Zamiri

Belirtili ad tamlamasında tamlanan görevindeki sözcüğün yerine kullanılan "-ki" ekidir.

Örnek: Nur'un hikayesi tamlamasında tamlanan yerine "-ki" getirelim.

Nur'unki

NOT: İlgi zamirini sıfat görevindeki "-ki" eki ile bağlaç görevindeki "-ki" ekleri ile karıştırmamak gereklidir.

Sıfat görevindeki "-ki" eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve yer bildirir.

Örnek: Evdeki halılar kirlenmiş

Cümlede ki eki halıların yerini bildirmektedir.

Bazen yerini bildirdiği ad düşebilir. O zaman eklendiği sözcük adlaşmış sıfat olur.

Örnek: Evdekiler kirlenmiş

Sonraki
Sonraki Konu:
Sıfatlar

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu