Adları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.

A. Görev ve Anlam Yönünden Sıfatlar

1. Niteleme Sıfatları

Adları, renk, durum, biçim vb. yönlerden niteleyen sözcüklerdir.

Kırmızı, yeşil, yuvarlak, üçgen, zeki, güzel

Ünvan Sıfatı:

İnsanların rütbe, derece, memuriyet ve sosyal seviyelerine göre adlarına takılan saygı ve tanıtma sözleridir.

Bay Mehmet, Bayan Eylül, Onbaşı Celal, Sultan Murat

Ünvan sıfatları bazen niteledikleri isimlerden sonra gelebilirler:

Ali Bey, Bilal Ağa, Murat Öğretmen

Bir adın bazen birden çok ünvan sıfatı olabilir:

Gazi Mustafa Kemal Paşa

Küçültme Sıfatları:

Büyükçe, küçücek, küçücük, ekşimsi, morumtrak

Pekiştirme Sıfatları:

Bembeyaz elbise. Güzel güzel evler. Güzel mi güzel evler.

2. Belirtme Sıfatları

Adları gösterme, sayı, belirsizlik ve soru yoluyla belirten sıfatlardır.

a) Gösterme (İşaret) Sıfatları:

Şu insanlar. O kitaplar. Böyle bir yemek.

NOT: Bu, şu, o bir adın yerine kullanılırsa işaret zamiri olur.

Bu, benim (zamir)

Böylelerine güvenme (zamir)

NOT: O sözcüğü bir adın yerine kullanıldığında kişi zamiri olur.

Onu hiç görmedim (zamir)

Bu, onun değil.

NOT: Bir adı işaret ettiğinde işaret sıfatı olur.

O güzel günler

b) Sayı Sıfatları

Adı, nicelik yönüyle belirten sözcüklerdir. Dört ana grupta inceleriz.

Asıl Sayı Sıfatı:

Önüne geldiği adın kaç tane olduğunu gösteren sıfatlardır.

Bir kilo elma, bir milyon lira borç.

NOT: Bir sözcüğü sayı anlamı değil de belirsizlik anlamı verirse belgisiz zamir olur.

Bir insan böyle yapamaz (Herhangi bir insan).

NOT: Bir sözcüğü bir adın yerine kullanıldığında belgisiz zamir olur.

Biri dün bize geldi.

Sıra Sayı Sıfatı:

Adların sırasını bildiren sıfatlardır.

Birinci ders, ikinci bahar, ilk ev, sonuncu daire.

Üleştirme Sayı Sıfatları:

Adları üleştirmeye (paylaştırmaya) yoluyla belirten sözcüklerdir.

Beşer kişilik gruplar, ikişer ev, teker, çifter, yarımşar...

NOT: Üleştirme sayı sıfatları ikileme oluşturduğunda durum zarfı olabilirler.

Teker teker paylaştıralım.

Kesir Sayı Sıfatı:

Adları kesir anlamıyla belirten sözcüklerdir.

Üçte bir hisse, yarım elma.

Topluluk Sayı Sıfatı:

Önüne geldikleri adı toplu olarak belirten sayı sıfatlarıdır.

İkiz kardeşler...

c) Belgisiz Sıfatlar

Bazı insanlar, çoğu günler.

NOT: Bazı, kimse gibi kelimeler bir adın yerine kullanıldığında belgisiz zamir olur.

Birini, birçoğuyla, bazılarını...

d) Soru Sıfatları

Önüne geldikleri adları soru anlamıyla belirten sözcüklerdir.

Hangi işçi, Nasıl bir ev, Neredeki okul...

NOT: Soru sözcükleri bazen soru anlamı taşımaz:

Onların nereye gittiklerini bilmiyorum.

Önceki
Önceki Konu:
Zamirler (Adıl)
Sonraki
Sonraki Konu:
Sıfat Tamlamaları

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu