EtiketŞu anda Soru Sıfatları konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 4 içerik bulunuyor.
Anlamına Göre Cümleler
İşin, oluşun, hareketin, durumun, kılışın yüklemde nasıl anlatıldığına göre cümleler çeşitlere ayrılır. Burada işin yapılıp yapılmadığı, durumun varlığı yokluğu, işin istenildiği ya da emredildiği, bildirildiği ya da sorulduğu önemlidir.
 
Cümlede anlatılan işin, oluşun, hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup olmadığını bildiren cümlelere haber cümlesi; bir isteği, dileği, emri, tasarıyı, şartı bildiren cümlelere de dilek cümlesi denir.
Bunlar da olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.
 
1. Olumlu Cümle
Fiil cümlesinde işin, oluşun yapıldığını veya olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir.
Bursa bu mevsimde soğuktur.Yarın daha erken gelmelisin.Bu binanın yerinde şeftali bahçesi vardı.Vapur rıht... (Devam)
Cümle Bilgisi 15 Aralık 2012 Yorum yok
Sıfatlar
Adları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.
A. Görev ve Anlam Yönünden Sıfatlar
1. Niteleme Sıfatları
Adları, renk, durum, biçim vb. yönlerden niteleyen sözcüklerdir.
Kırmızı, yeşil, yuvarlak, üçgen, zeki, güzel
Ünvan Sıfatı:
İnsanların rütbe, derece, memuriyet ve sosyal seviyelerine göre adlarına takılan saygı ve tanıtma sözleridir.
Bay Mehmet, Bayan Eylül, Onbaşı Celal, Sultan Murat
Ünvan sıfatları bazen niteledikleri isimlerden sonra gelebilirler:
Ali Bey, Bilal Ağa, Murat Öğretmen
Bir adın bazen birden çok ünvan sıfatı olabilir:
Gazi Mustafa Kemal Paşa
Küçültme Sıfatları:
Büyükçe, küçücek, küçücük, ekşimsi, morumtrak
Pekiştirme Sıfatları:
Bembeyaz elbise. Güzel güzel evler. Güzel mi güzel evler.
2. Belirtme Sıfatları
Adları g&o... (Devam)
Sözcük Türleri 14 Aralık 2012 Yorum yok
Sıfat(önad)
Sıfatlar isimleri renk, durum, biçim bakımından niteleyen; sayı, soru belgisizlik, işaret yoluyla belirten sözcüklerdir.

SIFATLAR

A. NİTELEME SIFATLARI B. BELİRTME SIFATLARI

1. İşaret sıfatı

2. Sayı sıfatı

a. Asıl sayı sıfatı

b. Sıra sayı sıfatı

c. Üleştirme sayı sıfatı

ç. Kesirli sayı sıfatı

3. Belgisiz Sıfat

4. Soru sıfatı

Örnek: Yaşlı adam eski tüfeğini alıp yemyeşil tepelerin güzel mekânlarına doğru yola çıktı. Yolda iki kişiye rastladı. Biri bu yol iyi bir yol değil dedi.

A. NİTELEME SIFATLARI

İsme soracağınız nasıl sorusunun karşılığıdır. İsimleri renk, durum, biçim bakımından nitelerler.

Örnek: Zaman esrarengiz yüzünün iyi yüzlere yine gösteriyor.

Saadet dakikaları güzel anılarla süslendi.

Hastalıklı yüzler yuvarlak masalarda sorgulandı.

Kara gözlüm beni neden bekler?

B. BELİRTME SIFATLARI

İsimleri sayı, soru, belgisizlik, işaret bak... (Devam)
Diğer Konular 29 Mart 2013 Yorum yok
Zarflar (Belirteçler)
Eylemin, eylemsinin, sıfatın ve zarfın anlamlarını etkileyen sözcüklerdir.
Örnek: "Tabiat yemyeşil görünüyordu" cümlesinde görünme eyleminin nasıl yapıldığını belirten yemyeşil sözcüğü bir zarftır.
Örnekler:
"Onları sık sık görmeniz gerekiyor." zarf + eylemsi
"Çok güzel bir ev". zarf + sıfat + isim
"Çok iyi konuşuyor" zarf + zarf + eylem
 
Anlam Yönünden Zarflar
1. Durum Zarfları
Eylem ve eylemsilerin anlamlarını durum yönünden etkileyen sözcüklerdir.
- Güzel görünüyor.
- Ne de tatlı konuşuyor.
 
2. Zaman Zarfları
Yüklemin ve eylemsinin ne zaman yapıldığını bildiren sözcüklerdir.
Gece gündüz çalışarak bitirdi.
Sabahları kahvaltımı yaparım.
 
3. Nicelik Zarfları
a) Eşitlik Zarfları: Eyleme, eylemsiye eşitlik anlamı katan sözcüklerdir.... (Devam)
Sözcük Türleri 21 Aralık 2012 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu