Eylemin, eylemsinin, sıfatın ve zarfın anlamlarını etkileyen sözcüklerdir.

Örnek: "Tabiat yemyeşil görünüyordu" cümlesinde görünme eyleminin nasıl yapıldığını belirten yemyeşil sözcüğü bir zarftır.

Örnekler:

"Onları sık sık görmeniz gerekiyor." zarf + eylemsi

"Çok güzel bir ev". zarf + sıfat + isim

"Çok iyi konuşuyor" zarf + zarf + eylem

 

Anlam Yönünden Zarflar

1. Durum Zarfları

Eylem ve eylemsilerin anlamlarını durum yönünden etkileyen sözcüklerdir.

- Güzel görünüyor.

- Ne de tatlı konuşuyor.

 

2. Zaman Zarfları

Yüklemin ve eylemsinin ne zaman yapıldığını bildiren sözcüklerdir.

Gece gündüz çalışarak bitirdi.

Sabahları kahvaltımı yaparım.

 

3. Nicelik Zarfları

a) Eşitlik Zarfları: Eyleme, eylemsiye eşitlik anlamı katan sözcüklerdir.

Bu kadar gezmeyin. (Zarf)

NOT: Eşitlik belirten sözcükler bir adın anlamını etkiliyorsa sıfat olurlar.

Bu kadar para yeter mi? (Sıfat)

b) Üstünlük Zarfları: Aynı türden varlık ve kavramların üstünlüğünü bildiren "daha" sözcüğüdür.

Daha büyük (Zarf + adlaşmış sıfat)

c) En Üstünlük Zarfı: En üstünlük anlamı veren "en" sözcüğüdür.

En büyük insan.

d) Aşırılık Zarfları: Eylemi, eylemsiyi, sıfatı, aşırılık yönüyle belirten sözcüklerdir.

Daha çok çalışalım.

Ta Ankaralara kadar gelmiş.

 

4. Yer - Yön Zarfı

Eylemi, eylemsiyi yer - yön anlamıyla belirten sözcüklerdir.

Biraz ileri git.

Beni aşağı indir.

NOT: Yer - Yön zarfları herhangi bir ek alırsa zarf olmaktan çıkarlar.

Biraz ileriye git. (nereye - dolaylı tümleç)

 

5. Soru Zarfları

Eylemi, eylemsiyi, sıfatı ve zarfı soru yoluyla belirten sözcüklerdir.

Derslere nasıl çalışıyorsunuz?

Dört şekilde yapılır:

- Soru eki -mi

- Soru sıfatları

- Soru zamirleri

- Soru zarfları

Birbirine karıştırmamak için soruya verilen cevaba göre hareket edilmeli:

Nasıl bir ev istiyorsunuz? (Güzel = sıfat)

Oraya nasıl gitti? (Yürüyerek = zarf)

Önceki
Önceki Konu:
Ünlemler
Sonraki
Sonraki Konu:
Eylem (Fiil)

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu