SUNUM: Güncel herhangi bir konu hakkında herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne verilen addır. Sunum zamanımızda gruplara ve topluluklara hitap edebilmek için kullanılan en önemli sözlü anlatım türleri arasında yer alır. Aslında yapılan bütün etkinlikler, törenler veya toplantılar sunumun çerisine girer. O halde konferanslar, sempozyumlar, dini ve resmi bayramlardaki kutlamalar vs. birer sunumdur.

Sunum önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konunun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır. Teknolojik gelişmelerle bir hayli çeşitlenen sunumlarda amaç bir meseleyi anlatmak ve konu hakkında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir. Bu yüzden sunum hazırlanırken ve sunulurken şu noktalara dikkat etmek gerekir.

Sunumdan Önce;

 Sunum için güncel bir konunun belirlenmesi gerekir. Toplumun yoğunlaştığı bir konunun seçilmesi sunumu daha etkili kılar.

 Sunumu yapılacak konu hakkında geniş bilgi edinilmeli. Konuya hakim olunmalıdır. Yani sunumdan önce sunuyu sunacak kişinin konuyu etraflıca araştırması gerekir.

 Sunum sırasında izlenecek yolun planının hazırlanması gerekir.

 Sunum sırasında kullanılacak materyallerin hazırlanması gerekir.

 Konunun sunumu sırasında dinleyici ve izleyicilerin etkilenebilmesi için hazırlanan gösterilerin anlatımla eş zamana yayılması sağlanmalı

 Sunum sırasında kullanılacak slâyt metinlerinin hazırlanması gerekir.

 Sunum sırasında söylenecek sözlerin önceden yazılı birer metin olarak hazırlanması gerekir.

 Sunum gerçekleşmeden önce prova yapılması gerekir.

Sunum Sırasında;

 Sunum sırasında sunumu gerçekleştiren kişi ciddi ve ağır başlı olmalıdır.

 Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun bir şekilde kullanmalıdır.

 Sunumda kullanılan müzik veya film konuya uygun olmalıdır.

 Sunumda kullanılan materyallerle konuyu anlatanın sözleri arasında bağlantı olmalıdır.

 Sunum sırasında başvurulan slayt tekniğinde kullanılan cümleler etkileyici kısa ve görünecek kadar büyük olmalıdır.

 Sunumda kullanılacak anket sonuçları ve grafikler bilimsel olmalıdır.

 Sunumu gerçekleştiren kişinin konuya hakim olduğunu hissettirmelidir.

 Sunum sırasında dinleyicilerin konuya yoğunlaşması sağlanmalıdır.

 Salonda sessiz bir ortamın sağlanması gerekir.

 Sunumu sunan kişinin anlaşılması güç ifadelerden ve soyut anlatımdan kaçınması gerekir. Cümleleri net ve herkesçe anlaşılır olmalıdır. Sade ve akıcı bir üslup kullanılmadığı zaman dinleyiciler sıkılır.

 Ses sisteminin ve ışığın önceden iyi dizayn edilmesi gerekir. Sunum sırasında teknik arızalara meydan verilmemesi gerekir.

 Sunumu sunan kişi işlediği konunun teferruatına girmeden asıl üzerinde durması gereken mevzulara yoğunlaşması gerekir. Çünkü sunumlarda amaç insanları belirli bir fikre yoğunlaştırmak ve bu fikir etrafında bilgilendirmektir.

Sunum Sonunda;

 Sunum bittikten sonra dinleyicilerin varsa soruları cevaplanır.

 Sunumda anlatılmak istenen fikirler özetle vurgulanarak tekrar edilir.

 Tartışmaya meydan vermemek şartıyla dinleyiciler arasında konuya katkı bulunmak isteyen kişilere kısa bir söz hakkı verilir.

Elbette yukarıda ifade ettiğimiz sunum genel anlamıyla olması gereken sunumun genel özellikleridir. Önce de bahsettiğimiz üzere sunum sadece bu kurallar çerçevesinde gerçekleşmez. Bir konferans, sempozyum, bir söylev ya da herhangi bir töreni de sunum olarak değerlendirmek mümkündür.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu