Özellikleri:

  • Eylem kök ya da gövdelerine eylemsi ekleri getirilerek yapılır.
  • Zaman ve şahıs eki almazlar.
  • Yan cümlecik kurarak birleşik cümle oluştururlar.
  • Yan cümleciğin yüklemi olurlar.
  • Özne ve tümleç alabilirler.

Örnek: Oraya git-mek akıl kârı değil.

 

1. Ad-Eylem

Hem ad, hem de eylem görevinde bulunan sözcüğe adeylem denir.

Ekleri: -me -mek -iş

Örnek: Karlı yollarda yürü-mek istiyorum.

 

2. Sıfat - Fiiller

Varlıkları niteledikleri için sıfat; özne, nesne ve tümleç alarak yan cümlecik kurdukları için de fiil gibi sayılan kelimelere sıfat - fiil denir.

Ekleri: -en, -er, -ecek, -miş, -dik, -medik

Örnek: Bekleyen derviş muradına ermiş.

 

3. Zarf - Fiiller

Yüklemin zamanını veya durumunu bildiren yan cümlecikler kurmaya yarayan fiilimsilerdir.

Koltuğa uzanıp biraz uyumalısın.

Ağlayarak onları rahatsız etti.

 

Ek-Fiil

Adlara ve ad soylu sözcüklere, söz öbeklerine gelerek onlara yargı değeri kazandıran böylece onları yüklem yapan eylem (-imek) dir.

Örnek: Öğrenci i-dim

NOT: Ek eylem, eylemlerde bileşik zaman oluştururlar, ama genellikle görünmezler: git-i-yor i-di-m / gidiyordum.

 

 

 

 

Önceki
Önceki Konu:
Eylem (Fiil)
Sonraki
Sonraki Konu:
Eylemde Yapı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu