AD-SOYAD:

SINIF-NO:

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ 11-A SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR

1.Aşağıdaki boşlukları doldurdunuz.(10p)

a. Edebiyatımızdaki ilk telif oyun olan Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" ....................... gazetesinde yayınlamış bir ............komedisidir.

b. Türk seyircisi Batılı anlamdaki tiyatro eserlerini .................. dönemiyle tanımaya başlamıştır.

c. Meddah, Karagöz, orta oyunu ve köy seyirlik oyunları ............................................ örneklerindendir.

d. Tanzimat dönemi sanatçıları .................... , .................. , ..................... gibi akımlardan etkilenmişlerdir.

2.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(15p)

a. Tanzimat dönemi şairleri şiirde içerikten çok şekil güzelliğine önem vermişlerdir.( )

b. Tanzimat döneminde eski edebiyatın nazım şekilleri tamamen bırakılmıştır.( )

c. Şinasi'nin seçme şiirlerini bir araya getirdiği eserinin adı Müntehabat-ı Eş'ar'dır.( )

d. R.M.Ekrem , A.H.Tarhan ve Muallim Naci'nin eserlerinde genelde "toplum için sanat" anlayışı hakimdir.( )

e. Ziya Paşa'nın şiirleri teknik bakımdan tamamen halk şiiri geleneğine bağlıdır.( )

3.Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatronun farklarından 5 tane yazınız.(10p)

4.Servet-i Fünun'da yeniyi savunan sanatçıların özelliklerinden 5 tane yazınız.(15p)

5. a.Edebiyat-ı Cedide sözü kimler için kullanılmıştır?Açıklayınız.(10p)

b.Servet-i Fünun dönemindeki şiir ve eleştiri temsilcilerinin adlarını yazınız.(10p)

6. a.Tanzimat sonrası Türk edebiyatında eski-yeni tartışmasındaki eğilimleri belirleyerek temsilcilerini yazınız.(10p)

b.Servet-i Fünun dergisinin önemini kısaca açıklayınız.(10p)

7.Araba Sevdası adlı romanın figüratif kadrosunu tanıtarak eserde ele alınan konuyu kısaca yazınız.(10p)

Başarılar dilerim

Ayşe BAŞPINAR

Türk Dili ve Edb. Öğrt.

CEVAP ANAHTARI

1.Aşağıdaki boşlukları doldurdunuz.(10p)

a.Edebiyatımızdaki ilk telif oyun olan Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" ..Tercüman-ı Ahval...gazetesinde yayınlamış bir ....töre..komedisidir.

b.Türk seyircisi Batılı anlamdaki tiyatro eserlerini ..Tanzimat....dönemiyle tanımaya başlamıştır.

c.Meddah,Karagöz,orta oyunu ve köy seyirlik oyunları ....halk tiyatrosu geleneği.... örneklerindendir.

d.Tanzimat dönemi sanatçıları ..klasisizm , ..romantizm.. , ..realizm...gibi akımlardan etkilenmişlerdir.

2.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(15p)

a.Tanzimat dönemi şairleri şiirde içerikten çok şekil güzelliğine önem vermişlerdir.( Y  )

b.Tanzimat döneminde eski edebiyatın nazım şekilleri tamamen bırakılmıştır.( Y  )

c.Şinasi'nin seçme şiirlerini bir araya getirdiği eserinin adı Müntehabat-ı Eş'ar'dır.( D  )

d.R.M.Ekrem , A.H.Tarhan ve Muallim Naci'nin  eserlerinde genelde "toplum için sanat" anlayışı hakimdir.(Y   )

e.Ziya Paşa'nın şiirleri teknik bakımdan tamamen  halk şiiri geleneğine bağlıdır.( Y  )

3.a..Geleneksel Türk tiyatrosunda amaç güldürmek iken modern Türk tiyatrosunda halkı güldürerek eğitmek amaçlanır.(2p)

b.G.T.T'nda belli temalar şive taklitlerine ve yanlış anlaşılmalara bağlı olarak işlenir.M.T.T'nda şive taklitleri ve yanlış anlaşılmalar kullanılır fakat tiyatro çok yönlüdür.;insanın duygularını tahlil eder,toplumun sorunlarını tasvir eder, geleneklerin olumsuz yönlerini dile getirir.(2p)

c.G.T.T'nda kahramanlar genelde tip özelliği taşırken M.T.T'nda karakter özelliği taşır.(2p)

d.G.T.T'nda yazılı metin yoktur, sözlü geleneğe bağlı  olarak oluşturulur.M.T.T yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur.(2p)

e.G.T.T'nda Batı2ya ait edebi akımların etkisi görülmez.M.T.T'nda görülür.(2p)

4.a. Fransızca başta olmak üzere çocukluk yıllarında Batı dillerini öğrenmiş.düzenli biçimde eğitim görmüşlerdir.(3p)

b.İstanbul'da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeyi arzu etmişlerdir.(3p)

c.Servet-i Fünun nesli orta tabakadan oluşmuştur.(3p)

d.Estetik değerlere ve sanatsal zevke ağırlık vermişler, bireysel bir sanat anlayışını savunmuşlardır.(3p)

e.Recaizade'nin yönlendirmesiyle "Servetifünun" dergisi etrafında toplanmışlardır.(3p)

5.a.Öncelikle Şinasi,Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade gibi yenilikçi sanatçıların oluşturduğu Tanzimat Dönemi edebiyatı için kullanılmıştır.Servet-i Fünun sanatçıları yeni edebiyatın savunucuları olarak ortaya çıkınca o dönemin sanat ortamında bu sanatçılara;alay etmek , hafife almak amacıyla "Yeni Edebiyat-ı Cedideciler" denmiştir.Fakat Servet-, Fünuncular baştaki "yeni" sıfatını kaldırarak bu adu benimsemişlerdir.(10p)

b.Şiirde:Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Hüseyin Siret Özsever, Hüseyin Suat Yalçın, Ali Ekrem Bolayır, Süleyman Nesip, Süleyman Nazif,Faik Ali Ozansoy(8p)

Eleştiride:Ahmet Şuayp(2p)

6.a.Yeniyi savunanlar:Recaizade Mahmut Ekrem ve onun etrafında bir araya gelenler(3p)

Ilımlılar:Muallim Naci, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim(4p)

Eskiyi savunanlar:Hacı İbrahim Efendi ve grubu(3p)

b.Servet-i Fünun sanatçılarının  fikirlerini, düşüncelerini ve eserlerini halka duyurmasında bu dergi bir araç görevi üstlenmiştir.Türk edebiyatındaki asıl önemi Tanzimat yazarlarından sonra ikinci bir yenilik hareketi olarak ortaya çıkmasıdır.(10p)

7.Bihruz Bey:23-24 yaşlarında, her hali ve hareketiyle tam bir züppe, Avrupa hayranı

Periveş:Sarışın güzel bir kadın

Keşfi Bey:Bihruz'un kalemden arkadaşı , yalancı ve dalkavuk

Mösyö Piyer ve Çengi Hanım(5p)

Konusu:Alafranga hayranlığı ve yanlış batılılaşmanın olumsuz yönleri ele alınmıştır.(5p)

Sonraki
Sonraki Konu:
Nabi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu