Nokta (.)

- Her bildirme cümlesinin sonuna konur. Nokta, duraklama yapılacağını gösterir.

- Kısaltmalarda kullanılır.

Örnek: T.C., Prof., Dr., Alb., Sb.

- Kuruluş adlarında nokta kullanılmasa da olur:

Örnek: TBMM, ABD, AET, BM

Kısaltmalardan sonra getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır. Ekler kısaltmanın okunuşuna uyar: PTT'ye, DSİ'nin, BM'de

Virgül (,)

- Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler, söz grupları, cümleler arasına konur: Türk, öğün, çalış, güven.

- Cümlede özel olarak vurgulanması gereken sözcüklerden sonra kullanılır: Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir nokta-i nazardan istifade ederiz.

- Cümle içinde arasözler ve aracümleler çizgi veya parantez içinde de gösterilebilir: Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum.

- Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur: Akşam, yine akşam, yine akşam...

- Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur: Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele, müsademe demektir.

- Resmi yazılarda ve mektuplarda hitap sözlerinden sonra kullanılır:

Sayın Başkan,

- yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmada kullanılır:

Kuşadası, 7 Şubat 1995

Noktalı Virgül (;)

- Birbirine bağlı cümleleri ayırmak için kullanılır: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

- Cümle içinde veya sıralamalrda virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır: Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, taş Kaya; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.

İki Nokta (:)

- Bir cümleden sonra örnek veya açıklamalar verilecekse, bu cümlenin sonuna konur: Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!

- Bu işaretten sonra gelen açıklama bağımsız bir cümle ile başlıyorsa, bu cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar: Bilmeyenlere söyleyim: Höyük, vaktiyle kale ve gözcü kuleleri kurulmak için toprak yığılarak yüksetilmiş tepelere denir.

- Buna karşılık, bu işaretten sonra birtakım örnekler sıralanıyorsa örnekler küçük harfle başlar.

Carot'un bir tablosu: kavaklar, iki keçi, bulanıkça bir gök, birkaç bulut...

Üç Nokta (...)

- Herhangi bir sebeple bitmemiş cümlelerin sonuna konur:

Bu memleketin öyle güzel bir baharı var ki...

- Kaba sayılan cümlelerin yerine kullanılır.

- Açıklanmak istenilmeyen kişi ve yer adları yerine kullanılır.

- Sözün bir yerde kesildiğini göstermek için konur.

- Alıntılarda atlanan yerleri göstermek için çoklukla üç nokta konur.

- Yazmak istemediğimiz bir söz de noktalarla geçiştirilir.

Soru İşareti (?)

- Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur.

- Gerçek soru bildirmeyen cümlelerden sonra bu işaret kullanılmaz: Kim söyledi bilmiyorum.

- Söz arasında bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya bir söze inanılmadığını göstermek için parantez içinde kullanılır.

Ünlem İşareti (!)

- Sevinç, kıvanç, acı, korku anlatan cümlelerin sonuna konur.

- Söylev ve hitabelerde ünlem işareti kullanılır.

- Söz arasında parantez içinde bir sözcüğe dikkat çekmek için kullanılır. Ayrıca, alay bildirmek için ilgili sözcükten sonra parantez içinde ünlem işareti kullanılır.

Çizgi (-)

- Uzun çizgi yazıda konuşmaları göstermeye yarar.

Birleştirme Çizgisi (-)

- Cümle içinde arasözleri ve aracümleleri ayırmak için kullanılır.

- İki veya daha çok özel ad arasındaki bağ da çizgi ile belirtilir: İzmir - Aydın yolu...

- İki veya daha çok sayı arasındaki süre bakımından süre bkaımından bir bağı belirtmek istediğimiz zaman da çizgi kullanırız: 1912 - 1913 Balkan Savaşı...

Tırnak İşareti (")

- Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerin başında ve sonunda kullanılır.

- Orjinal biçimiyle aktarılan sözleri veren cümlelerin sonuna normal olarak iki notka konur: tırnak içinde verilen alıntı büyük harfle başlar ve sonundaki işaret tırnak işareti içinde kalır.

- Cümle içinde özel olarak belirtilmek istenen birtakım sözler tırnak içinde kullanılır.

- Bilimsel yazı ve yayınlarda sözcüklerin anlamlarını içine alır: Höyük sözü Anadolu'da "tepe" olarak da kullanılır.

Parantez ()

- Cümle içinde verilen açıklayıcı bilgileri içine alır.

- Cümle içinde arasözlerin veya aracümlelerin başına ve sonuna konur.

- Satır başlarında veya metin içinde sıra gösteren, harf veya rakamlardan sonra parantezin kapama biçimi kullanılır.

- Bu kullanışta harf veya rakamlardan sonra daha çok nokta konur.

Kesme İşareti (')

Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için gerektikçe kullanılır.

- Gerçek kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

- Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

- Bir sözcük içinde bir ünlünün düştüğünü belirtmek için kullanılır: N'oldu?

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • noktalama işaretleri doğrulama (02 Haziran 2014)
  • aciklama getiren sozcukten sonra noktalama işareti (22 Mayıs 2014)
  • uygur noktalama işaretleri (11 Mayıs 2014)
  • Çalıkuşu bu memleketin öyle güzel bahary var ki (26 Nisan 2014)
  • Türk öğün çalış güven cümlesinde hangi noktalama işaretleri konur (28 Mart 2014)
  • soru bildirmeyen ama mi olan cumleler (22 Mart 2014)
  • bj1NZWRpYSBWaWV3Jmg9cnZ6ci1hLmFrYW1haWhkLm5ldCZjPWdyZWVuJm89aW50ZXImZD0mdD0mYT00MzAwJnM9MT (14 Mart 2014)
  • soru bildirmeyen cumlede unlem (06 Mart 2014)
  • Soru bildirmeyen mi sonuna soru işareti konur mu (02 Mart 2014)
  • noktalama işaretleri çalış (29 Ocak 2014)
Son Ziyaretler:
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler