Nokta (.)

- Her bildirme cümlesinin sonuna konur. Nokta, duraklama yapılacağını gösterir.

- Kısaltmalarda kullanılır.

Örnek: T.C., Prof., Dr., Alb., Sb.

- Kuruluş adlarında nokta kullanılmasa da olur:

Örnek: TBMM, ABD, AET, BM

Kısaltmalardan sonra getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır. Ekler kısaltmanın okunuşuna uyar: PTT'ye, DSİ'nin, BM'de

Virgül (,)

- Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler, söz grupları, cümleler arasına konur: Türk, öğün, çalış, güven.

- Cümlede özel olarak vurgulanması gereken sözcüklerden sonra kullanılır: Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir nokta-i nazardan istifade ederiz.

- Cümle içinde arasözler ve aracümleler çizgi veya parantez içinde de gösterilebilir: Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum.

- Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur: Akşam, yine akşam, yine akşam...

- Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur: Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele, müsademe demektir.

- Resmi yazılarda ve mektuplarda hitap sözlerinden sonra kullanılır:

Sayın Başkan,

- yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmada kullanılır:

Kuşadası, 7 Şubat 1995

Noktalı Virgül (;)

- Birbirine bağlı cümleleri ayırmak için kullanılır: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

- Cümle içinde veya sıralamalrda virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır: Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, taş Kaya; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.

İki Nokta (:)

- Bir cümleden sonra örnek veya açıklamalar verilecekse, bu cümlenin sonuna konur: Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!

- Bu işaretten sonra gelen açıklama bağımsız bir cümle ile başlıyorsa, bu cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar: Bilmeyenlere söyleyim: Höyük, vaktiyle kale ve gözcü kuleleri kurulmak için toprak yığılarak yüksetilmiş tepelere denir.

- Buna karşılık, bu işaretten sonra birtakım örnekler sıralanıyorsa örnekler küçük harfle başlar.

Carot'un bir tablosu: kavaklar, iki keçi, bulanıkça bir gök, birkaç bulut...

Üç Nokta (...)

- Herhangi bir sebeple bitmemiş cümlelerin sonuna konur:

Bu memleketin öyle güzel bir baharı var ki...

- Kaba sayılan cümlelerin yerine kullanılır.

- Açıklanmak istenilmeyen kişi ve yer adları yerine kullanılır.

- Sözün bir yerde kesildiğini göstermek için konur.

- Alıntılarda atlanan yerleri göstermek için çoklukla üç nokta konur.

- Yazmak istemediğimiz bir söz de noktalarla geçiştirilir.

Soru İşareti (?)

- Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur.

- Gerçek soru bildirmeyen cümlelerden sonra bu işaret kullanılmaz: Kim söyledi bilmiyorum.

- Söz arasında bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya bir söze inanılmadığını göstermek için parantez içinde kullanılır.

Ünlem İşareti (!)

- Sevinç, kıvanç, acı, korku anlatan cümlelerin sonuna konur.

- Söylev ve hitabelerde ünlem işareti kullanılır.

- Söz arasında parantez içinde bir sözcüğe dikkat çekmek için kullanılır. Ayrıca, alay bildirmek için ilgili sözcükten sonra parantez içinde ünlem işareti kullanılır.

Çizgi (-)

- Uzun çizgi yazıda konuşmaları göstermeye yarar.

Birleştirme Çizgisi (-)

- Cümle içinde arasözleri ve aracümleleri ayırmak için kullanılır.

- İki veya daha çok özel ad arasındaki bağ da çizgi ile belirtilir: İzmir - Aydın yolu...

- İki veya daha çok sayı arasındaki süre bakımından süre bkaımından bir bağı belirtmek istediğimiz zaman da çizgi kullanırız: 1912 - 1913 Balkan Savaşı...

Tırnak İşareti (")

- Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerin başında ve sonunda kullanılır.

- Orjinal biçimiyle aktarılan sözleri veren cümlelerin sonuna normal olarak iki notka konur: tırnak içinde verilen alıntı büyük harfle başlar ve sonundaki işaret tırnak işareti içinde kalır.

- Cümle içinde özel olarak belirtilmek istenen birtakım sözler tırnak içinde kullanılır.

- Bilimsel yazı ve yayınlarda sözcüklerin anlamlarını içine alır: Höyük sözü Anadolu'da "tepe" olarak da kullanılır.

Parantez ()

- Cümle içinde verilen açıklayıcı bilgileri içine alır.

- Cümle içinde arasözlerin veya aracümlelerin başına ve sonuna konur.

- Satır başlarında veya metin içinde sıra gösteren, harf veya rakamlardan sonra parantezin kapama biçimi kullanılır.

- Bu kullanışta harf veya rakamlardan sonra daha çok nokta konur.

Kesme İşareti (')

Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için gerektikçe kullanılır.

- Gerçek kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

- Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

- Bir sözcük içinde bir ünlünün düştüğünü belirtmek için kullanılır: N'oldu?

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • türk öğün güven çalış noktalama işaretleri (21 Nisan 2016)
  • türk öğün çalış güven noktalama (11 Haziran 2015)
  • bir cümlede isi yapan kişiden sonra konur (20 Mart 2015)
  • noktalama işaretleri doğrulama (02 Haziran 2014)
  • aciklama getiren sozcukten sonra noktalama işareti (22 Mayıs 2014)
  • uygur noktalama işaretleri (11 Mayıs 2014)
  • Çalıkuşu bu memleketin öyle güzel bahary var ki (26 Nisan 2014)
  • Türk öğün çalış güven cümlesinde hangi noktalama işaretleri konur (28 Mart 2014)
  • soru bildirmeyen ama mi olan cumleler (22 Mart 2014)
  • bj1NZWRpYSBWaWV3Jmg9cnZ6ci1hLmFrYW1haWhkLm5ldCZjPWdyZWVuJm89aW50ZXImZD0mdD0mYT00MzAwJnM9MT (14 Mart 2014)
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)     Ulama     Oliver Twist    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler