EtiketŞu anda tırnak işareti konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 2 içerik bulunuyor.
Noktalama İşaretleri
Nokta (.)
- Her bildirme cümlesinin sonuna konur. Nokta, duraklama yapılacağını gösterir.
- Kısaltmalarda kullanılır.
Örnek: T.C., Prof., Dr., Alb., Sb.
- Kuruluş adlarında nokta kullanılmasa da olur:
Örnek: TBMM, ABD, AET, BM
Kısaltmalardan sonra getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır. Ekler kısaltmanın okunuşuna uyar: PTT'ye, DSİ'nin, BM'de
Virgül (,)
- Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler, söz grupları, cümleler arasına konur: Türk, öğün, çalış, güven.
- Cümlede özel olarak vurgulanması gereken sözcüklerden sonra kullanılır: Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir nokta-i nazardan istifade ederiz.
- Cümle içinde arasözler ve aracümleler çizgi veya parantez içinde de gösterilebilir: Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum.
- Anlama güç kazandırmak i&c... (Devam)
Yazım ve Noktalama 24 Kasım 2012 Yorum yok
Tırnak İşareti
TIRNAK İŞARETİ (« »)

1. Başka bir kişiden veya yazıdan aynen aktarılan cümleler tırnak işaretiyle yazılır

- "Neler söylüyorsun sen?" diye bağırdı.

2. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içinde yazılabilir:

- Şiirlerinde "sıla özlemi" ağır basar.

3. Yazıda geçen eser adları, atasözü ve Özdeyişler tımak içinde belirtilir:

- Yazarın, "Türkçe Off kitabını okudun mu? (Devam)
Diğer Konular 18 Haziran 2013 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu