TARTIŞMA

Okuyucunun bir konu üzerinde yerleşmiş düşünce ve davranışlarını değiştirmek için başvurulan anlatım biçimidir. Düşünce yazılarında yer alır. Yazar, ileri sürdüğü düşünceler, kanılar hakkında kanıtlar sunar, sorular sorup yanıtlar verir.

UYARI: Tartışma paragraflarında ana düşünce sonuç bölümündedir.

Örnek:

İlkin şöyle bir soru soralım kendimize: Şiiri şiirden soyutlamak mümkün müdür? Yani, ilk günden bugüne dek yazılmış şiirlerle ortak bir düzen kurulmuştur da, bu düzenin dışında kalabilen şiirler olmuş mudur? Olmuşsa bunlar canlılıklarını, İşlevlerini sürdürebilmişler midir? Hiç sanmıyorum. Yıkıcı bir şiir akımı biie yıktığı değerlerle beslenmek, geride bıraktığı dil, biçim, yapı özelliklerini kaynak yaparak güçlenmek zorundadır.

Başka Bir Kaynaktan:

Tartışma: Bir konu ya da olgu üzerindeki yerleşmiş düşünce ve duyguları, davranış ve kanıları değiştirmeyi amaçlayan yazılarda anlatım biçimi tartışmalıdır. Tartışma anlatım biçiminde toplumun o konudaki kanıları değiştirmeye çalışılır. Tartışmacı anlatım biçiminde sorular sorulup yanıtları verilebilir. ''Bana göre, kanımca, oysa, halbuki'' gibi bağlama öğeleri çok kullanılır. Öznel anlatın ağır başlar.

      ''Sanatta halk böyle istiyor ne yapalım, görüşü yanlıştır. Ben buna karşıyım Halkı şartlandırmak ve halka hep aynı şeyleri vermek.. Bu doğru değildir. Böyle bir yaklaşım halkı bir adım bile ileri götürmez. Tersine halkı geriletir.'' Yazar bu paragrafta yerleşik bir kanıyı değiştirmek istiyor

UYARI:

Yazar bir düşünceyi değiştirmeyi amaçlıyorsa, tartışmacı anlatım biçimini kullan
Genelde soru ve ünlem cümlelerinden yararlanılır.
İleri sürülen düşünceye dayanacak olacak güçlü kanıtlar,bilgiler bulunmalıdır.
Okuyucunun düşüncelerini değiştirmeye, onun yazar gibi düşünmeye yöneltilmesine çalışılır.
Açıklamada ana amaç, okuyucuyu bilgilendirmek; tartışmada ana amaç, okuyucunun fikri değiştirilir; eleştirisel bir hava vardır.

Mehmet Salih EGE

Sonraki
Sonraki Konu:
Gülen Ada

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu