EtiketŞu anda parantez konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 6 içerik bulunuyor.
10.sınıflar Dil Ve Anlatım 1.dönem Sonu Ortak Sınav Soruları
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ 10.SINIFLAR DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM SONU ORTAK SINAV SORULARIDIR

1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10P)

a) Bir konunun çeşitli yönleriyle  aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalara ..................... denir.

b )Bir görüş(tez) ile bir karşı görüşün(antitez) iki ekip arasında bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına ..............denir.

c) Açık oturumda bir başkan ve en az ........ konuşmacı vardır.

d) Göstergeler ......................ve ............................ olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.2.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız(10P).

a) Dinleyici konuşmacının her söylediğini not almalıdır.(   )

b) Açık bir anlatım akıcı, yalın, durudur.(   )

c) Öyküleyici anlatımda herhangi bir olayın olması şart değildir.(   ) ... (Devam)
Diğer Konular 24 Nisan 2013 Yorum yok
Anlatım Bozuklukları
SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUKLARI

Anlatımın temel birimi cümledir. Düşündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı ya da yaşadıklarımızı karşımızdakilere tam olarak iletebilme, cümle kurabilme gücümüze bağlıdır. Doğrusu cümlelerimizin açık, duru, yalın dilin işleyiş kurallarına uygun ve dilbilgisi yönünden doğru olmasıyla ilgilidir. Cümlelerimiz bu niteliklerden yoksunsa, duru, yalın, açık değilse, iletmek istediklerimiz tam iletemeyiz. İster istemez karşımızdakiler, anlatmak istediklerimizi tam olarak anlayamazlar ya da eksik, yanlış anlarlar.

Cümle bir yargı birimi olduğuna göre, cümledeki her sözcüğün bu yargıyı oluşturmada bir işlevi olmalıdır. Böyle değilse aynı anlama gelen ya da aynı işlevi yerine getiren sözcükler birlikte kullanılmışsa, o cümle duru değildir. Duruluktan yoksun cümlelerle oluşturulan yazılar da uzatılmış, doldurulmuş yazılardır.

Yargıyı ya da düşün... (Devam)
Diğer Konular 06 Haziran 2013 Yorum yok
Noktalama İşaretleri
Nokta (.)
- Her bildirme cümlesinin sonuna konur. Nokta, duraklama yapılacağını gösterir.
- Kısaltmalarda kullanılır.
Örnek: T.C., Prof., Dr., Alb., Sb.
- Kuruluş adlarında nokta kullanılmasa da olur:
Örnek: TBMM, ABD, AET, BM
Kısaltmalardan sonra getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır. Ekler kısaltmanın okunuşuna uyar: PTT'ye, DSİ'nin, BM'de
Virgül (,)
- Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler, söz grupları, cümleler arasına konur: Türk, öğün, çalış, güven.
- Cümlede özel olarak vurgulanması gereken sözcüklerden sonra kullanılır: Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir nokta-i nazardan istifade ederiz.
- Cümle içinde arasözler ve aracümleler çizgi veya parantez içinde de gösterilebilir: Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum.
- Anlama güç kazandırmak i&c... (Devam)
Yazım ve Noktalama 24 Kasım 2012 Yorum yok
P Sözlüğü (Deyim)
Pandomim kopmak ; Kavga «^kmak, tartışma olmak Paniğe kapılmak: Meydana gelen dairden ötürü ansızın telaşlan­mak, aşırı biçimde etkilenmek, korkmak Paniğe vermek (ortalığı): Çok korkutmak, dehşete düşürmek.

Papara yemek: Azar işitmek, paylanmak.

papaza kızıp perhiz (oruç) bozmak (yemek) : Başkalarına kızıp ken­disine yarar getirmeyecek davranışta bulunmak. Para babası: Çok zengin kimse.

Para bozmak: Bütün parayı ufak paralar haline getirmek, ufak paralar­la değiştirmek.

Para canlısı: Parayı çok seven kimse.

Para çekmek: -1. Belli bir yere, kimseye yatırılan paranın bir bölümü­nü ya da hepsini gerektiğinde geri almak. -2. Başkasından sürekli olarak birtakım bahanelerle para almak.

Para (parası) çıkışmamak : Para yetişmemek, parası yetecek miktar­da olmamak.

Paradan çıkmak: Bir iş ya da kişi uğruna çok para harcamak, masraf

etmek.

Para dökmek : Bir iş ya da kimse uğruna çok para har... (Devam)
Diğer Konular 20 Nisan 2013 Yorum yok
Parantez
PARANTEZ (AYRAÇ) İŞARETİ ()

1. Cümle içindeki açıklamalar parantez (ayraç) içinde gösterilir:

- Bu ekler (yapım ekleri) yeni anlamda sözcükler türetir.

2. Sözcüklerin eş anlamlıları parantezle verilir:

- Şiirin her satırına mısra (dize) denir.

3. Bir kişiye ait ek bilgiler parantezle verilir:

- Atatürk (1881-1938) büyük bir devlet adamıdır.

4. Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde verilir:

- Shakespeare (Şekspir) tiyatro eserleriyle tanınır.

5. Tiyatro eserlerinde oyuncuların yapması gereken davranışlar parantez içinde verilir:

-Doktor- (Düşünceli) Ne zamandır bu ağrı var?

-Hasta- (Ürkek ve kaygılı) Birkaç haftadır. (Devam)
Diğer Konular 22 Nisan 2013 Yorum yok
Soru İşareti
SORU İŞARETİ (?)

1. Yanıt bekleyen soru cümlelerinin sonuna konun

- Nereye gidiyoruz?

- Kim geldi?

2. Kesin olmayan bilgileri içeren cümlelerde parantez içinde soru işareti kullanılır:

- Yunus Emre'nin 1240 (?) yılında doğduğu sanılıyor.

3. Biçimce soru özelliği olan, yanıt beklemeyen cümlelerin sonuna konur:

- Senden sır saklanır mı hiç? iU M

4. Soru anlamı taşıyan eksiltili cümlelerde kullanılır:

— Adınız?

— Doğum yeriniz? (Devam)
Diğer Konular 31 Mayıs 2013 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu