EtiketŞu anda kesme işareti konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 4 içerik bulunuyor.
Hece Nedir
Ağzın bîr hareketiyle bir defada söylenebilen sözcük parçalarına hece denir.

- Ro-man ve öy-kü

Heceler bir ya da birkaç sesten oluşur. Seslen yazıya geçirirken harfleri kullanırız. Harflerin durumuna göre altı çeşit hecemiz vardır:

** 1 ünlüden oluşan: o-kul

*" 1 ünlü 1 ünsüzden oluşan: öy-kü

*" 1 ünsüz 1 ünlüden oluşan: ro-man

** 1 ünsüz 1 ünlü 1 ünsüzden : o-jay

"*" 1 ünlü 2 ünsüzden oluşan: üst-te

** 1 ünsüz 1 ünlü 2 ünsüzden : Türk-çe

Heceyi oluşturan sesler, bazı durumlarda kendinden Önceki ya da sonraki heceye geçebilir. Sözcük içinde ünlüyle başlayan heceler kendinden önceki hecenin ünsüzünü çeker:

- hanım- eli -> ha-nı-me-lî

- sırt- ın-> sır-tın

- gönül-üm -> gön-(ü)lüm

Satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımında da bu kurala dikkat edilir:

oku-

lum

asla-

nağzı

Satır sonunda ayrıca şu iki kurala d... (Devam)
Diğer Konular 06 Mayıs 2013 Yorum yok
Kısaltmaların Yazılışı
KISALTMALARIN YAZIMI

a. Çok sözcüklü özel adların kısaltılmasında, her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır ve harfler arasına nokta konulmaz. Bu kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır ve kısaltmanın okunuşuna uyar:

- TRT'ye.THY'nin.YSE' deki, BOTAŞ'ta...

b. Sözcük kısaltmalarında ilk harf büyük yazılır, diğer harfler küçük yazılır ve sonuna nokta konur:

- Prof., Dr., Mah. .. (Devam)
Diğer Konular 21 Nisan 2013 Yorum yok
Noktalama İşaretleri
Nokta (.)
- Her bildirme cümlesinin sonuna konur. Nokta, duraklama yapılacağını gösterir.
- Kısaltmalarda kullanılır.
Örnek: T.C., Prof., Dr., Alb., Sb.
- Kuruluş adlarında nokta kullanılmasa da olur:
Örnek: TBMM, ABD, AET, BM
Kısaltmalardan sonra getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır. Ekler kısaltmanın okunuşuna uyar: PTT'ye, DSİ'nin, BM'de
Virgül (,)
- Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler, söz grupları, cümleler arasına konur: Türk, öğün, çalış, güven.
- Cümlede özel olarak vurgulanması gereken sözcüklerden sonra kullanılır: Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir nokta-i nazardan istifade ederiz.
- Cümle içinde arasözler ve aracümleler çizgi veya parantez içinde de gösterilebilir: Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum.
- Anlama güç kazandırmak i&c... (Devam)
Yazım ve Noktalama 24 Kasım 2012 Yorum yok
Sayıların Yazılışı
SAYILARIN YAZIMI

a. Sayılar yazıyla yazıldıklarında (parasal İşlemler hariç) her sözcük ayrı yazılır.

- Bodrum'da on beş gün kaldık.

- Bu aralar yirmi yedi yaşına girecek.

b. Rakamlardan sonra gelen ekler -ne olursa olsun-kesme işaretiyle ayrılmak zorundadır:

- 19.30'da haberleri izlerim.

-1970'li yıllardan kalm bir plak vardı elinde. (Devam)
Diğer Konular 18 Mayıs 2013 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu