Cümlede eylemi yapan ya da eyleme konu olana özne denir.

Örnek: Sevim'in arkadaşları her tarafı düzenledi.

Özne Türleri

1. Gerçek Özne

Yüklemi ad soylu sözcük ya da etken bir eylem olan cümlelerin öznesi gerçek öznedir.

Örnek: Arkadaşım, ateşli bir Rumeli delikanlısıydı.

Gerçek özne, kimi zaman yüklemde kişi eki olarak bulunur. Buna gizli özne denir.

Örnek: Okula gidiyorum (Özne: Ben)

2. Sözde Özne

Edilgen çatılı eylemlerin öznesine sözde özne denir. Etken çatılı cümlelerdeki nesne, edilgen çatılı cümlelerde özne olduğu için böyle bir isim verilmiştir.

Örnek: Bu hikaye uzun zamandan bu yana anlatılagelir.

3. Mantıkça Özne

Geçişsiz - edilgen yüklemlerde sözde özne olmadığı gibi gerçek özne de yoktur. Bu cümlelerde mantıkça özne aranır.

Örnek: Geziye gidildi.

(Gezme eylemini yapan bu cümlede birileridir)

4. Örtülü Özne

Yüklemin edilgen olduğu cümlelerde eylemi gerçekleştiren varlık; -ce, tarafından, etkisiyle, dolayı ... ek ve sözcükleri aracılığıyla belirtilir. Buna örtülü özne denir.

Örnek: Bu yasanın değişmesi için Bakanlıkça karar alındı.

Ne için? "Bu yasanın değişmesi için" Edat Tümleci

Kim tarafından alındı? "Bakanlıkça" Örtülü özne

"karar alındı" Yüklem

Kategoriler:
Etiketler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu