Adın yerine kullanılan sözcüklerdir.

Örnek: Ben gidiyorum.

"Ben" bir kişiyim, benim bir adım (Abdullah) var. "Ben" sözcüğü Abdullah yerine kullanılmıştır.

1. Kişi (Şahıs) Zamirleri

Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir.

Ben, sen, o; biz, siz, onlar

NOT: "kendi" sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Cümle içinde genellikle pekiştirme görevinde kullanılır. Kişi zamirlerinin bütün özelliklerini "kendi" sözcüğünde de görebiliriz.

Örnek: Bu resmi kendim yaptım.

2. Gösterme (İşaret) Zamiri

Gösterme yoluyla adların yerini tutan sözcüklerdir.

O, bu, şu, onlar, bunlar, şunlar

Örnek: Şunun sesini kapatın (radyonun).

NOT: "O" sözcüğü bir kişi yerine kullanıldıysa kişi zamiri, nesne yerine kullanıldıysa işaret zamiri olur.

Örnek: O, benimle ilgilenmedi (O, kişi zamiridir)

Örnek: Onu bana verir misin? (O, işaret zamiridir)

3. Belgisiz Zamir

Yerine kullanıldığı adları tam olarak değil de şöyle böyle karşılayan zamirlerdir.

Örnek: Kimi yer, kimi bakar: kıyamet ondan kopar.

4. Soru Zamiri

Adların yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir.

Örnek: Hangisi senin araban?

5. İyelik Zamiri (İyelik Ekleri)

Eklendikleri adların kime (ben, sen, o, biz, siz, onlar) ait olduğunu bildiren eklerdir.

I. Tekil Kişi, benim kitab-ım

II. Tekil Kişi, senin kitab-ın

III. Tekil Kişi, onun kitab-ı

I. Çoğul Kişi, bizim kitab-ımız

II. Çoğul Kişi, sizin kitab-ınız

III. Çoğul Kişi, onların kitap-ları

Yukarıda görüldüğü gibi altı çizili ekler kitabın kime ait olduğunu bildirmektedir.

NOT: İyelik ekleri tamlama kurarlar. "Dünya ev-i" belirtisiz ad tamlaması, "Can-ım kardeş-im" belirtili ad tamlaması.

6. İlgi Zamiri

Belirtili ad tamlamasında tamlanan görevindeki sözcüğün yerine kullanılan "-ki" ekidir.

Örnek: Nur'un hikayesi tamlamasında tamlanan yerine "-ki" getirelim.

Nur'unki

NOT: İlgi zamirini sıfat görevindeki "-ki" eki ile bağlaç görevindeki "-ki" ekleri ile karıştırmamak gereklidir.

Sıfat görevindeki "-ki" eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve yer bildirir.

Örnek: Evdeki halılar kirlenmiş

Cümlede ki eki halıların yerini bildirmektedir.

Bazen yerini bildirdiği ad düşebilir. O zaman eklendiği sözcük adlaşmış sıfat olur.

Örnek: Evdekiler kirlenmiş

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • adıl zamirlere örnekler (13 Mayıs 2015)
  • adıl(zamir)cümleler (09 Haziran 2014)
  • zamirleri bulunmus metinler (08 Mayıs 2014)
  • zamirlerle ilgili örnek metinler (01 Mayıs 2014)
  • fiil ve zamirlerle cümleler (30 Nisan 2014)
  • zamir ile ilgili metinler (05 Nisan 2014)
  • zamirleri bulunmuş metin (29 Mart 2014)
  • Zamirlerle ilgilli yapılmıs örnek paragraflar (11 Mart 2014)
  • zamirleri bulunmuş metinler (09 Mart 2014)
  • zamir hikayeleri (11 Şubat 2014)
Popüler Sayfalar:
Anlatım Bozuklukları     Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Karşıtlık Bildiren Cümleler     R Sözlüğü (Deyim)     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     Fatih Harbiye     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Mumcunun Faresi     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)     Ulama     Oliver Twist     Anlamca Yakın Cümleler     Topluluk Adları     Didaktik Şiir     Balım Kız Dalım Oğul     Kalpaklılar     İletişim Nedir     Nef'i     Kısa Çizgi     Charles Dickens     Eylemde Yapı     Sait Faik Abasıyanık     Samiha Ayverdi     Birleşik Cümle     Gora     Tanzimat Dönemindeki İlkler     Eylem Çatısı     Recaizade Mahmut Ekrem     Serbest Ölçü     Ahmet Hamdi Tanpınar     Y Sözlüğü (Deyim)     Bize Göre    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler