Bu dönemde Türk edebiyatında ve kültüründü birçok ilkler yaşanmıştır.

1) İlk Gazeteler:

a) Takvim-i Vekayi (1831 ) : ilk resmi Türk ga­zetesi

b) Ceride-i Havadis (1840 ): ilk yarı resmi ga­zete.

c) Tercüman-ı Ahval ( 1860 ) : İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ilk Türk gazetesi

d) Tasvir- i Efkar (1862) : Bu gazeteyi Şinasi yalnız çıkarmış, yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Namık Kemal' e devretmiştir.

e) Hürriyet (1868 ): Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra'da çıkarmıştır.Muhbir ( 1866 ), Basiret ( 1869 ), İbret (1871), Devir( 1872 ) Tanzimat dönemindeki gazetelerdir.

2. İlk Çeviri Roman: 1859da "Telemak" adlı e-seri, Yusuf Kâmil Paşa, Fenelon'dan çevirmiştir.

3. Edebiyatımızda ilk roman : Şemsettin Sami tarafından 1872'de yayımlanan "Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat,

İlk edebi roman : Namık Kemal tarafından 1876'da yazılan "İntibah".

5. İlk realist romanlar: Samipaşazade Sezai tarafından 1889'da yazılan "Sergüzeşt.

İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem tarafından 1896'da yazılan "Araba Sevdası".

6. İlk köy romanı: Nabizade Nazım'ın 1890'da yazdığı "Karabibik"

7. İlk yerli tiyatro eseri .'Şinasi'nin 1860'ta yazdığı "Şair Evlenmesi'

8. İlk öyküler (Hikayeler): a) Ahmet Mithat Efendi'nin 1870 -1895 arasında yazdığı "Letâif-i Rivayet."

b) Samipaşazade Sezai'nin 1892'de yazdığı "Küçük Şeyler"

9. Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Ke­mal'in, I.Meşrutiyet öncesi sahnelediği Vatan Yahut Silistre".

b. İlk Eleştiri Yazısı: Namık Kemal'in 1866'da yazdığı "Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazatı Şamil'dir."adlı yazı

11. İlk eleştiri eseri: Namık Kemal'in 1855'te yazdığı "Tahrib-i Harabat"

12. İlk Mizah dergisi: Teodor Kasap tarafın­dan 1869'da çıkarılan "Diyojen"

13. İlk dergi: Münif Paşa tarafından 1861'de çı­karılan "Mecmua-ı Fünun"

14. İlk şiir çevirileri:Şinasi tarafından 1859'da Racine ve Lamartine'den çevirilmiştir.

15. İlk makale: 1860'ta Şinasi tarafından "Mukaddime" adıyla, Tercüman-ı Ahval'de yazılmış­tır.

16. İlk noktalama işaretleri: Şinasi tarafından 1859'da kullanıldı.

17. İlk antoloji: Ziya Paşanın 1874'te hazırla­dığı "Harabat" adlı bu eserde Divan şairlerinin şiirleri yer almıştırr almıştır.

18. İlk günlük: Direktör Ali Bey'in 1871'de yaz­dığı "Seyahat Jurnali".

19. İlk köy şiiri: Muallim Naci'nin "Köylü Kızların Şarkısı"

ÖNEMLİ NOT:

Bu dönemde yazılan romanların; Batılı, gerçek anlamıyla roman oldukları bile tartışmalıdır. Bunlara "roman denemesi" demek daha uygun olacaktır. Romantizm, realizm ya da naturalizm akımlarının izleri de "etkilenme" düzeyindedir. Söz­gelimi "realizmin Tanzimattaki temsilcisi" gibi ifade­ler öncelikle Batıdaki bu romanlara ve yazarlarına haksızlık olacaktır. Sonraki yüzyılda dünya ölçü­sünde romancılar yetiştiren Türk edebiyatının, Batılı anlamdaki ilk romancısı Servet-i Fünun döneminde ürünler vermeye başlayan Halit Ziya Uşakligil'dir

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • tanzimattaki ilkler (08 Mayıs 2014)
  • tanzimat devri namık kemal ilkleri (01 Nisan 2014)
  • tanzimat dönemi tanzimat ilkler (27 Mart 2014)
  • tanzimat dönemi gazeteleri ilkler (18 Mart 2014)
  • tanzimat dönemi ilkleri (17 Mart 2014)
  • tanzimat dönemi roman türü ilkleri (10 Mart 2014)
  • TANZİMAT İLKLERİ (20 Ocak 2014)
  • tanzimatta ilkler (11 Ocak 2014)
  • tanzimat dönemindeki ilkler (06 Ocak 2014)
  • tanzimat donemindeki ilk ler (20 Aralık 2013)
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)     Ulama     Oliver Twist    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler