Adları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.

A. Görev ve Anlam Yönünden Sıfatlar

1. Niteleme Sıfatları

Adları, renk, durum, biçim vb. yönlerden niteleyen sözcüklerdir.

Kırmızı, yeşil, yuvarlak, üçgen, zeki, güzel

Ünvan Sıfatı:

İnsanların rütbe, derece, memuriyet ve sosyal seviyelerine göre adlarına takılan saygı ve tanıtma sözleridir.

Bay Mehmet, Bayan Eylül, Onbaşı Celal, Sultan Murat

Ünvan sıfatları bazen niteledikleri isimlerden sonra gelebilirler:

Ali Bey, Bilal Ağa, Murat Öğretmen

Bir adın bazen birden çok ünvan sıfatı olabilir:

Gazi Mustafa Kemal Paşa

Küçültme Sıfatları:

Büyükçe, küçücek, küçücük, ekşimsi, morumtrak

Pekiştirme Sıfatları:

Bembeyaz elbise. Güzel güzel evler. Güzel mi güzel evler.

2. Belirtme Sıfatları

Adları gösterme, sayı, belirsizlik ve soru yoluyla belirten sıfatlardır.

a) Gösterme (İşaret) Sıfatları:

Şu insanlar. O kitaplar. Böyle bir yemek.

NOT: Bu, şu, o bir adın yerine kullanılırsa işaret zamiri olur.

Bu, benim (zamir)

Böylelerine güvenme (zamir)

NOT: O sözcüğü bir adın yerine kullanıldığında kişi zamiri olur.

Onu hiç görmedim (zamir)

Bu, onun değil.

NOT: Bir adı işaret ettiğinde işaret sıfatı olur.

O güzel günler

b) Sayı Sıfatları

Adı, nicelik yönüyle belirten sözcüklerdir. Dört ana grupta inceleriz.

Asıl Sayı Sıfatı:

Önüne geldiği adın kaç tane olduğunu gösteren sıfatlardır.

Bir kilo elma, bir milyon lira borç.

NOT: Bir sözcüğü sayı anlamı değil de belirsizlik anlamı verirse belgisiz zamir olur.

Bir insan böyle yapamaz (Herhangi bir insan).

NOT: Bir sözcüğü bir adın yerine kullanıldığında belgisiz zamir olur.

Biri dün bize geldi.

Sıra Sayı Sıfatı:

Adların sırasını bildiren sıfatlardır.

Birinci ders, ikinci bahar, ilk ev, sonuncu daire.

Üleştirme Sayı Sıfatları:

Adları üleştirmeye (paylaştırmaya) yoluyla belirten sözcüklerdir.

Beşer kişilik gruplar, ikişer ev, teker, çifter, yarımşar...

NOT: Üleştirme sayı sıfatları ikileme oluşturduğunda durum zarfı olabilirler.

Teker teker paylaştıralım.

Kesir Sayı Sıfatı:

Adları kesir anlamıyla belirten sözcüklerdir.

Üçte bir hisse, yarım elma.

Topluluk Sayı Sıfatı:

Önüne geldikleri adı toplu olarak belirten sayı sıfatlarıdır.

İkiz kardeşler...

c) Belgisiz Sıfatlar

Bazı insanlar, çoğu günler.

NOT: Bazı, kimse gibi kelimeler bir adın yerine kullanıldığında belgisiz zamir olur.

Birini, birçoğuyla, bazılarını...

d) Soru Sıfatları

Önüne geldikleri adları soru anlamıyla belirten sözcüklerdir.

Hangi işçi, Nasıl bir ev, Neredeki okul...

NOT: Soru sözcükleri bazen soru anlamı taşımaz:

Onların nereye gittiklerini bilmiyorum.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • insanlara takılan sıfatlar (23 Nisan 2013)
  • insanlara takilan kötü sifatlar (27 Aralık 2012)
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Mumcunun Faresi     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler