1873 yılında dünyaya gelen Mehmet Akifin hayatının çocukluk yılları İstanbul'da geçti. Babası, Fatih Camii medrese hocala­rından Arnavut asıllı İpekli Tahir Efendi'dir. Mehmet Akif Ersoy, or­ta öğrenimini Fatih Merkez Rüştiyesi'nde ve Mekteb-i Mülki­ye İdadisi'nde gördü. Bu arada Fatih Camii'ndeki Arapça ve Farsça derslerine de devam etti ve bu dilleri öğrendi.  Orta öğrenimini tamamladıktan sonra da, o zamanlar yeni açılan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne girdi, dört yıl süren öğrenimi sonunda 1893 yılında veterinerlik bölümünü birincilikle bitirdi. Ardından da Ziraat Bakanlığı'na memur olarak girdi ve dört yıl kadar Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan gibi Osmanlı Devletinin değişik eyaletlerinde me­murluk yaptı. Bir süre sonra Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nde edebiyat dersleri vermeye başladı. 1908'den sonra ise arkadaşı Eşref Edip ile birlikte Sırat-ı Müstakim ve daha son­ra 1921'de de Sebilü'r-Reşad dergilerini çıkardı. 1908 yılında resmi görevi olan Umur-i Baytariye Müdür Muavinliği'nde çalışırken Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisliğine atandı. En önemli eseri İstiklal Marşı ve Safahat'tır

Bu arada patlak veren Balkan Savaşından sonra 1913 yılında Umur-i Baytariye şubesindeki görevinden, bir yıl son­ra da Darülfünun'daki görevinden ayrıldı. Mehmet Akif, Kur­tuluş Savaşı kazanıldıktan sonra İstanbul'a döndü. Ancak kı­sa bir süre sonra da Türkiye'den ayrıldı ve Mısır'a yerleşti. 1926 yılından itibaren Mısır Unİversitesi'nde Türkçe dersleri verdi. Bu esnada siroza tutuldu, önceleri hastalığının ehem­miyetini anlayamadı ve hava değişimiyle geçeceğini zannet­ti. Hastalığı ağırlaşan Mehmet Akif, İstanbul'a döndü ve te­davi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır.

Mehmet Akif Ersoyun Eserleri

Safahat, birinci kitap (1911)

Safahat, ikinci kitap, Süleymaniye Kürsüsünde (1912)

Safahat, üçüncü kitap, Hakkın Sesleri (1913)

Safahat, dördüncü kitap, Fatih Kürsüsünde (1914)

Safahat, beşinci kitap, Hâtıralar (1917)

Safahat, altıncı kitap, Asım (1919)

Safahat, yedinci kitap, Gölgeler (1933)

Safahat, bütün şiirleri I-II (1943, ölümünden sonra)

Sonraki
Sonraki Konu:
Sıralı Cümle

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu