EtiketŞu anda temel anlam konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 4 içerik bulunuyor.
Anlamlarına Göre Sözcükler
a) Gerçek Anlam: Sözcüklerin bizde çağrıştırdığı ilk anlamlarıdır.
"Yan-" sözcüğünü tek başına düşündüğümüzde, aklımıza ilk gelen yanıcı bir maddenin alev almasıdır. Bu sözcüğün temel anlamıdır.
b) Yan Anlam: Dildeki gelişim nedeniyle sözcüklere, temel anlamı yanında yeni anlamların yüklenmesidir.
Yukarıdaki "yan-" eylemini "Biletim yandı." cümlesinde kullandığımızda "yan-" eylemine yeni bir anlam kazandırmış oluruz.
c) Mecaz Anlam
1. Mecaz: Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında özel bir anlamda kullanılmasıdır.
Örnek: O kız beni yaktı.
2. Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarımı): Benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır.
Örnek: Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal.
Hilal burada bayrak yerine kullanı... (Devam)
Sözcükte Anlam 03 Kasım 2012 Yorum yok
Deyimler
Deyim nedir?

Genellikle gerçek anlamı dışında kullanılarak ifadeyi zenginleştiren, iki veya daha fazla kelimeden oluşan kalıp­laşmış söz dizisine deyim denir.

Bütün dillerde olduğu gibi, Türkçe'de de çeşitli kalıplaşmış anla­tımlar vardır: tamlamalar, birleşik sözcükler, ikilemeler, atasözleri, de­yimler..

Deyim, en az iki sözcükten kurulan, konuşmada ve yazıda an­latım gücünü artıran, anlam yönünden yer yer mantık dışına taşan bö­lümleri olabilen, yapısındaki kimi sözcükleri anlam değişmesine uğra­yan, kalıplaşmış söz öbeklerine verilen addır. Eskiden, deyim sözcüğü­nün yerine tabir sözcüğü kullanılıyordu. Tabir tek bir sözcük de olabili­yordu. Oysa, deyimlerin temel özelliği en az iki sözcükten kurulu olmasıdır.

Deyimlerde anlam kalıplaşması (aktarımı) olayı görülür. Deyi­mi oluşturan iki ya da daha çok sözcükten bazen biri, bazen birkaçı, bazen de tümü anlam kaymas... (Devam)
Diğer Konular 26 Haziran 2013 Yorum yok
Gerçek (Temel) Anlam
Gerçek Anlam: Bir sözcüğün temel ya da yan anlamlarından birinin kullanılmasıdır.

Temel Anlam: Sözcüğün herkesçe bilinen, akla İlk gelen, yaygın kullanılan anlamıdır. Sözlük anlamı da denir. (Devam)
Diğer Konular 20 Nisan 2013 Yorum yok
Sözcükte Çok Anlamlılık
Bir sözcüğün temel anlamını yitirmeden, türlü yollardan, temel anlamıyla ilişkili olan yeni kavramları anlatır duruma gelmesine denir.
Örneğin;
"Çıkmak" sözcüğünü inceleyelim;
Evden çıkmıştık.
İkramiye bana çıktı.
Bana da Adana çıktı.
Kerem ile Leyla çıkıyorlar. (Devam)
Sözcükte Anlam 10 Kasım 2012 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu