EtiketŞu anda Kurallı Bileşik Eylemler konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 1 içerik bulunuyor.
Eylemde Yapı
1. Basit Eylem
Kök halindeki eylemlerdir.
Örneğin: Buldum.
2. Türemiş Eylem
Yapım eki almış eylemlerdir.
Örneğin: Az-al-dı. Kara-r-dı.
3. Bileşik Eylem
Birden çok sözcüğün birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir.
İki grupta inceleyelim:
A. Kurallı Bileşik Eylemler
B. Anlamca Kaynaşmış Bileşik Eylemler
Kurallı Bileşik Eylemler
1. Yardımcı Eylemlerle Yapılan Bileşik Eylemler:
Adlara ve ad soylu sözcüklere yardımcı eylemlerden biri (etmek, olmak, kılmak, eylemek) getirilerek oluşturulur:
Örneğin: Yardım etmek, Memnun olmak
NOT 1: Yardımcı eylem olarak kullanılan sözcükler, tek başına eylem olarak da kullanılabilir: "Bu ev ancak yüz milyon eder." cümlesinde "etmek eylemi" başlı başına bir eylemdir.
NOT 2: Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemlerde ses olayı (düşme, türeme, değişme) olursa bitişik yazılır.
Örneğin: Hissetmek, ... (Devam)
Sözcük Türleri 23 Mart 2013 Yorum yok
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu