EtiketŞu anda Bileşik Eylem konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 3 içerik bulunuyor.
Anlatım Bozuklukları
1. Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler
Biçimce birbirine benzeyen ama anlam yönünden cümle içinde kullanımı uygun olmayan sözcüklerdir.
Örnek: Kendinizi tanıştırır mısınız?
"tanıtır mısınız" olmalıydı.
2. Gereksiz Kullanılan Sözcükler ve Yinelemeler
Cümlede anlamdaş sözcüklerin veya gereksiz sözcüklerin kullanımından kaynaklanır.
Örnek: Mevcut paramızı çar çur etmeyelim.
3. Yardımcı Eylemlerin Gereksiz Kullanılması
Et-, ol-, kıl-, ey- yardımcı eylemleri genelde yabancı dillerden dilimize girmiş isimlerin sonuna gelerek bileşik eylem oluşturur. Bu eylemler Türkçe sözcüklere getirildiğinde yanlışlık yapılmış olur.
Örnek: arzu etmek, zannetmek, hissetmek olur ancak
umut etmek olmaz.
4. Anlamca Çelişen Sözlerin Bir Arada Kullanılması
Zıt anlamlı sözlerin bir arada kullanılmasında... (Devam)
Anlatım Bozuklukları 03 Kasım 2012 Yorum yok
Ayrı ve Bitişik Yazılış
Birleşik sözcüklerin bir kısmı benzetme yoluyla nesnelere ad olmuştur. Bu tür birleşik sözcükler bitişik yazılır.
Örnek: aslanağzı
Birleşik sözcüklerin bir bölümünde ses düşmeleri meydana gelmiş olabilir. Bu tür birleşik sözcükler bitişik yazılır.
Örnek: pazartesi
İkilemeler:
İkilemeler ayrı yazılır.
Örnek: baka baka, konuşa konuşa
Fiiller:
Özel bileşik eylemler (gidebilmek) ve herhangi bir ses olayı görülen bileşik eylemler (affetmek) bitişik yazılır. (Devam)
Yazım ve Noktalama 03 Kasım 2012 Yorum yok
Eylemde Yapı
1. Basit Eylem
Kök halindeki eylemlerdir.
Örneğin: Buldum.
2. Türemiş Eylem
Yapım eki almış eylemlerdir.
Örneğin: Az-al-dı. Kara-r-dı.
3. Bileşik Eylem
Birden çok sözcüğün birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir.
İki grupta inceleyelim:
A. Kurallı Bileşik Eylemler
B. Anlamca Kaynaşmış Bileşik Eylemler
Kurallı Bileşik Eylemler
1. Yardımcı Eylemlerle Yapılan Bileşik Eylemler:
Adlara ve ad soylu sözcüklere yardımcı eylemlerden biri (etmek, olmak, kılmak, eylemek) getirilerek oluşturulur:
Örneğin: Yardım etmek, Memnun olmak
NOT 1: Yardımcı eylem olarak kullanılan sözcükler, tek başına eylem olarak da kullanılabilir: "Bu ev ancak yüz milyon eder." cümlesinde "etmek eylemi" başlı başına bir eylemdir.
NOT 2: Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemlerde ses olayı (düşme, türeme, değişme) olursa bitişik yazılır.
Örneğin: Hissetmek, ... (Devam)
Sözcük Türleri 23 Mart 2013 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu