Bu roman, Halide Edip Adıvar'in edebî anlayışı ve sanatında yeni bir dönemin başlangıcıdır. II. Abdülhamit dönemi şartlarını fakir bir mahalle çerçevesinde anlatan bir romandır. Roman­da dönemin her kesimden insan bir arada ve tüm özellikle­riyle yer alır. Bu bakımdan, döneme her yönüyle ışık tutan çok önemli bir eserdir.

Sinekli Bakkal Kahramanları (kişileri):

Emine: Sinekli Bakkal Sokağı'nın imamının kızı, Kız Tevfik'in karısı, Rabia'nın annesidir. Babasının verdiği eğitim nedeniyle oldukça tutucu ve hayata maddi açılardan bakan bir kahramandır.

Kız Tevfik: Rabia'nın babasıdır. Karısı Emine'nin aksi­ne, rahat, deli dolu, neşeli bir kahramandır. Tiyatro ile uğraş­maktadır.

Rabia: Ailesinden dini eğitim almış, sesi çok güzel olan bir genç kızdır. Musiki ile uğraşmaktadır. Dinine bağlı bir kişi olan Rabia, romanın başkahramanıdır. Romanda Doğu me­deniyetini temsil etmektedir.

Peregrini: İtalyan asıllı bir kişidir. Romanda musiki ile uğraşan, duygusal, hassas bir kahraman olarak işlenir. Batı medeniyetini temsil eder.

Vehbi Dede: Mistik bir kişiliktir. Kâmil insanı sembolize eder. Dinî ve şahsi özellikleri bir arada işlenir. Olgun, bilge, zarif bir kahramandır.

Diğer Kahramanlar: İmam, Zaptiye Nazırı Selim Paşa, oğlu Hilmi Bey.

Sinekli Bakakal'ın Özeti:

Olaylar İstanbul'un yoksul, mütevazi kenar mahallelerin­den biri olan Sinekli Bakkal'da geçmektedir. II. Abdülhamit dönemidir. Mahallenin, dini daha ziyade şekli anlamda yaşa­yan imamının Emine isimli bir kızı vardır. Emine de tıpkı ba­bası gibi oldukça tutucu bir kahramandır. Aynı semtte yaşa­yan Kız Tevfik'e âşık olmuştur. Tevfik, orta oyunlarında zen-ne(kadın) rolüne çıktığı için mahalleli ona 'Kız Tevfik' lakabı takmıştır. Düzenli bir işi olmayan Tevfik, uçarı bir gençtir. Fa­kat o da Emine'yi sevmektedir. Bu ilişkiye Emine'nin babası karşı çıkar. Emine, ailesine rağmen Tevfik'le evlenir. Bu yüz­den babası Emine'yi evlatlıktan çıkarır.

Tevfik'le Emine'nin evliliği başlangıçta güzel gider. Fakat aralarında müthiş bir hayata bakış farklılığı vardır. Tevfik sa­natkâr ruhlu bir adamdır. Karısı Emine, onu anlayacak sevi­yede değildir. Bir süre sonra, Tevfik'in bakkal olan dayısı ölür. Bakkal onun üzerine kalır. Emine, kocasını bakkalı işletmesi için zorlar. Bu iş, Tevfik'e göre değildir. İşe adapte olamaz, ki­şiliğinden tavizler verdiğini anlayınca işi bırakır. Bakkalı Emi­ne işletmeye başlar. Bununla beraber, bu olay aralarının iyi­ce açılmasına neden olur. Bir gün, Emine, Tevfik'in arkadaş­larına onun taklidini yaptığını görür ve anlaşamadığı bu adam­dan ayrılmaya karar verir. Boşanmadan hemen sonra Tevfik, Gelibolu'ya sürülür.

Emine, boşanmadan az önce hamile olduğunu anlar. Bo­şandıktan sonra babasının evinde kızını dünyaya getirir. Adı­nı Rabia koyar. Emine ve babası İmam, Rabia'yı sıkı bir dinî eğitimden geçirirler. Bu arada, sürekli olarak babasını kötüler­ler. Rabia, babasının bir cehennemlik olduğunu öğrenerek büyür. Rabia, 11 yaşındayken hafız olur. Sesi çok güzeldir. Ca­milerde, konaklarda mevlit okur. Çevresinde sesiyle ün salar. Bir gün Rabia'yı zaptiye nazırı Selim Paşa dinler. Ona hayran olur ve himayesine alır. Konağında ona musiki eğitimi aldırır. Rabia, Mevlevi dervişi Vehbi Dede ve İtalyan müzisyen Pe-regrini'den ders almaya başlar. Bu arada, iyice yetişkin bir ki­şi olan Rabia, babasını bulur. Onun ailesinin anlattığı gibi suç­lu olmadığını anlar. Ailesini terk ederek, babasının yanına yerleşir. Romanda, bir başka gelişme Selim Paşa'nm konağında olur. Selim Paşa padişah yanlısı ve idarenin en güvendiği devlet adamlarından birisidir. Bununla beraber, oğlu Hilmi, padişahın karşısında olan Genç Osmanlılar örgütündendir. Kız Tevfik de Genç Osmanlılar'in gizli neşriyatını taşıma göre­vi yapmaktadır. Her ikisi de yakalanır ve sürgüne gönderilir. Selim Paşa, oğlunun padişaha ihanetini affetmez, sürgüne göz yumar. Rabia'yı yine korumaya devam etse de Rabia bu olay üzerine konaktan tamamıyla ayrılır ve mahallesine dö­ner.

Rabia bundan sonra babasının dükkânını işleterek ha­yatını kazanmaya başlar. İtalyan hocası Peregrini ona âşıktır. Rabia'yı bütün mevlütlerde, programlarda izlemektedir. Ra-bia'ya aynı şekilde derin bir aşk duyan Vehbi Dede'nin yar­dımıyla aşkını Rabia'ya anlatır. Rabia'ya olan aşkının da et­kisiyle Müslüman olmaya karar verir. Daha sonra da Rabia ile evlenir.

Yıl 1908'i bulmuştur. Meşrutiyet ilan edilince Kız Tevfik serbest bırakılır. İstanbul'a gelince mahalleli onu bir kahra­man gibi karşılar. Tevfik eline torununu alınca çok mutlu olur.

Kategoriler:
Etiketler: gelişme

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • bakkal sitesi (10 Ocak 2017)
  • tevfik ortaoyunlarında kadın rolüne çıktığı için mahalleli ona kız tevfik lakabını takmışt (21 Haziran 2014)
  • sinekli bakkal kahraman -çevre ilişkisi (06 Haziran 2013)
  • sinekli bakkal kahramanlar (01 Mayıs 2013)
Popüler Sayfalar:
Anlatım Bozuklukları     Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     Karşıtlık Bildiren Cümleler     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Mumcunun Faresi     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler