2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ  10.SINIF TÜRK EDEBİYATI  DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI  SINAV SORULARIDIR1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise(Y) yazınız.(20 puan)

a) Türeyiş destanı  İslâmiyetin  kabulünden önceki Türk destanlarındandır.(   )

b) Tasavvufta maşuk Allah anlamına gelir.(   )

c) Destanlarda olağanüstü özellikler görülür.(   )

d) Yunus Emre eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır.(   )

2.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları  doldurunuz.(20 puan)

a) Kutadgu Bilig .................................. anlamına gelmektedir.

b) Divânü Lügati't-Türk'ü ................................... yazmıştır.

c) Türk edebiyatında ilk siyasetname örneği...............................adlı eserdir.

d) Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler ..................................dir.

3.Divânü Lügati't Türk'ün özelliklerinden 5 tane yazınız.(20 puan)4.Yandaki soruları şiire göre cevaplayınız.(15 puan)

Meydanında dara durmuş gerçekler                      a)Nazım birimi:

Çalınur koç kurbanlara bıçaklar                               b)Kafiyesi:

Dögilür kudüm açılur sancaklar                                c)Redifi:

Tuglar gelür şahum Abdal Musâ'ya

5. Yanaram mumlayın başdan ayaga

Nedür bu yanmagın payânı yok mu

Hoca Dehhâni

Yukarıdaki beyti açıklayınız.6.İlahi nazım türünün tanımını yapınız.(15  puan)

Başarılar dilerim.

Ayşe BAŞPINAR

Türk Dili ve Edb. Öğrt.

CEVAP ANAHTARI

1.a)D  (5 PUAN)

b)D    (5 PUAN)

c)D    (5 PUAN)

d)Y     (5 PUAN)

2.a)mutluluk bilgisi (5PUAN)

b)Kaşgarlı Mahmut (5 PUAN)

c)Kutadgu Bilig      (5 PUAN)

d)Göktürk Kitabeleri  (5 PUAN)

3. a.Türk dilinin ilk sözlüğüdür (4 puan)

b.Kaşgarlı Mahmut yazmıştır  (4 puan)

c.Araplara Türkçe'yi öğretmek amacıyla yazılmıştır( 4 puan)

d.Eser sadece sözlük olarak değerlendirilemez.Çünkü eserde  sav sagu ve koşuk örneklerine de rastlanır.(4 puan)

e.Aruz öçüsü kullanılmıştır.(4 puan)

4a).Nazım birimi:dörtlük (5puan)

b)-k/-ak/-ek(5puan)

c)-lar/-ler(5 puan)

5.Baştan ayağe mum gibi yanıyorum.Acaba bu yanmanın bir sonu olmayacak mı?(10 puan)

6.Dini tasavvufi Türk şiirinde Tanrı'yı övmek,onun birliğini,yüceliğini,kudretini  dile getirmek için söylenenşiirlerdir.(15 puan)

 

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     Karşıtlık Bildiren Cümleler     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Mumcunun Faresi     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler