EtiketŞu anda 10. Sınıf Edebiyat Yazılısı konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 2 içerik bulunuyor.
10.sınıf Türk Edebiyatı 1.dönem 3.yazılı Soruları
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR

1.Dânişmendnâme ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p)

a. Metnin olay örgüsünü ve temasını yazınız..

b. Dânişmendnâme tipi hakkında bilgi vererek eserin anlatıcısını açıklayınız.2.Deli Dumrul hikâyesi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p)

a. Hikâyenin olay örgüsünü yazınız.

b. Hikâyedeki destan unsurlarını bulunuz.

c. Deli Dumrul karakteri hakkında bilgi veriniz.

3.Battalnâme ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p)

a. Hikâyedeki karakter ve tiplerin özelliklerini tanıtınız.

b. Hikâyedeki zaman ve mekanın anlatımı nasıldır?4.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10p)

a. Nefis mertebelerini tamamlayıp kemale ulaşmış kişiye...................denir.

b. Hoca Dehhânî  ...............bir dil kullanmıştır.

c. Bektâş... (Devam)
Diğer Konular 08 Nisan 2013 Yorum yok
10.sınıf Türk Edebiyatı  Dersi 1.dönem 2.yazılı Sorusu
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ  10.SINIF TÜRK EDEBİYATI  DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI  SINAV SORULARIDIR1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise(Y) yazınız.(20 puan)

a) Türeyiş destanı  İslâmiyetin  kabulünden önceki Türk destanlarındandır.(   )

b) Tasavvufta maşuk Allah anlamına gelir.(   )

c) Destanlarda olağanüstü özellikler görülür.(   )

d) Yunus Emre eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır.(   )

2.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları  doldurunuz.(20 puan)

a) Kutadgu Bilig .................................. anlamına gelmektedir.

b) Divânü Lügati't-Türk'ü ................................... yazmıştır.

c) Türk edebiyatında ilk siyasetname örneği...............................adlı eserdir.

d) Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler ..................................dir.

3.Divânü Lügati't Türk'ün özelliklerinden 5 tane yazınız.(20 puan)

... (Devam)
Diğer Konular 16 Mayıs 2013 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu