TEKERLEME NEDİR?

Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli ı kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen tekerleme masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saç­ma sapan söz, eş sesli kelimelerle kurulu konuşma" anlam­larına gelen tekerleme, vezin, kafiye, seci veya aliterasyonlar­dan istifa ederek hislerin, hâl ve hayallerin abartma (mübalağa), tuhaflık, zıtlık, benzetme (teşbih), güldürü, kısa tanım ya da çağrışımlar yoluy­la ortaya konulduğu manzum nitelikli basmakalıp sözlerdir.

Daha çok çocuk geleneklerinde yer alan baş uyak ve uyaklar­la elde edilen, ses ve sözcük benzerliğine göre sıralanan, söyle­yeni belli olmayan ürünlerdir. Şu şekilde sınıflandırılırlar. Masal tekerlemeleri, Oyun tekerlemeleri, Tören tekerlemeleri.

Genellikle, çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuş-kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için bu yola jaşvurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar, în çok çocuk oyunlarında; masalların baş, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre değişik isimler alabilir. Doğu Anadolu'da dö­le, Güney Anadolu'da sayışma denir. Karagöz oyununda ve orta oyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma diyebiliriz. Türk edebiyatında ilk tekerleme Örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügatİ't-Türk'te bazı tekerlemeler yer alır.

Tekerleme Örnekleri:

Yağ yağ yağmur Tarlada çamur Teknere hamur Ver Allahım ver Sellice yağmur

Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Deve tellal iken Sinek berber iken

Kategoriler:
Etiketler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu