Rafa kaldırmak (koymak) (bir şayi) : Bir işle artık uğraşmaz olmak, bir kenara itmek

Rahat (kıçına) batmak (rahatlık batmak): Sahip olduğu iyi olanakla­rın becerini bilmemek.

Rahat döşeği: Ölünün yıkanıncaya kadar yatırıldığı, genellikle yere se­rilen yatak.

Rahat döşeğinde ölmek: Evinden ya da evine yakın bir yerde Ölmek ve rahat döşeğinde yatmak.

Rahatına kaçmak : Tedirgin olmak, rahatsızlık duymak.

Rahatına bakmak: -1. Olana bitene aldırmamak, rahatını kaçıracak şeylere gözünü kapamak. -2. Rahatını sağlayacak olanakları araştır­mak.

Rahatını bozmak (kaçırmak): Rahatsızlık vermek, keyfini kaçırmak, canını sıkmak.

Rahat kıçına batmak: Bk. Rahat batmak. _

Rahatlık batmak : bk. Rahat batmak.

Rahat rahat: Güçlük çekmeden, kolayca.

Rahat yüzü görmemek: Bir türlü rahaf bir duruma gelememek, sıkım­larından, eksikliklerinden bir türlü kurtulamamak.

Rahat yüzü göstermemek (birine): Onu süreli olarak rahatsız etmek.

Rahmetli olmak: Ölmek

Rahmet okumak: Tann'nın bağışlaması için dua etmek.

Rahmet okutmak (biri ötekine) : Bu, öncekinden daha kötü çakmak, Öncekini aratmak.

Ramak kalmak : Gerçekleşmesine az kalmak.

Rast gelmek (birine) (bir şeye) : -1. O kimseyle karşılaşmak. -2. O şey düşünülmediği halde kendisini bulmak. -3. Bir iş isteğine uygun olmak. -4. Atılan şey hedefini bulmak.

Rast getirmek (bir şeyi): -1. O şeyin rast gelmesini sağlamak. -2. O zamanı kollamak. -3. Aranmakta olan şeyi ya da kimseyi umulmadık bir yer ve zamanda bulmak -4. Uygun getirmek, başarılı kılmak.

Rast gitmek: bk İşi rast gitmek.

Raydan (rayından) çıkmak: Bir işin düzeni bozulmak, alt üst olmak, yoldan çıkmak. (Kars. Şirazesinden çıkmak.)

Rayına girmek (oturmak) : İşler yolunda, tıkırında gitmeye başlamak, dGzena girme*; yörüngesine durmak.

Rayına koymak (oturtmak) (birisi) : -1. İşleri belli bir düzene sok­mak -2, İşlerin yolunda, tıkırında gitna/e bağlamasını sağlamak; yö­rüngesine oturtmak.

Rekor kırmak: O zamana defe üstün sayılan dereceyi (ya da rakamı} gende bırakarak yeni rekorun sahibi olmak.

Rekoru alinde bulundurmak : Bir spor dalında en iyi derecenin sahibi olmak.

Rengi atmak (kaçmak, uçmak) : -1. Solmak, rengini yitirmek -2. Kor­ku ya da üzüntüden yüzü solmak, sararmak

Rengi yerine gelmek: Solgunluğu geçmek, yeniden eski rengini al­mak.

Renk katmak (vermek) (bir şeye): Onu renklendirmek, onun tekdü­zeliğini ortadan kaldırmak, ona neşeli ve canlı bir özellik kazandır­mak.

Renkten renge girmek : Utanmak, utananı gizleyememek; kızarmak, bozarmak.

Renk vermemek: -1. Ne düşündüğünü, ne duyduğunu göstermemek. -2. Anladığını ya da bildiğini belli etmemek

Rest çekmek : Kesin olarak son sözünü söylemek; o şeyin istedikleri gibi olmayacağını (yapılmayacağını) bildirmek.

Reva görmek (bir davranışı birine) ; Onun o davranışı hak ettiğine inanmak.

Riske girmek: Sonuçta büyük zarara uğrama olasılığı gösteren bir gi­rişimde bulunmak.

Rol kesmek : -1. Bir rolü abartılı bir üiçjmde oynamak, -2. İçten dav­ranmamak, yapmacıklı davranışlarda bulunmak

Rol oynamak: -1. İçten davranmamak, içten pazarlıktı olmak. -2. Bir işin olmasında etkisi bulunmak,

Rol yapmak : Gerçek düşüncesini, niyetim gizlemek.

Ruhu bile duymamak: Hiç farkında olmamak, anlamamak, sezme­mek.

Ruhuna işlemek: -1. Bir şey onu derinden etkilemek -2. Olurnsm bir özellik onun ayrılmaz bir parçası olmak.

Rüya görmak; Uyurken zihinde çeşitli olaylar ve düşünceler belirmesi; düş gormek.

Rüyasında (bile) görememek: O şeyin olacağına ya da o şeye sa­hip olacağına hiç ihtimal vermemek.

Rüyasında görse hayra yormamak: Olabileceğini hiç aklından geçir­memek, söyleseler inanmamak.

Rüzgar almak: -1. Rüzgârdan etkilenecek durumda olmak. -2. Rüzgâr esen bir yerde bulunmak.

Rüzgâr ekip fırtına biçmek : Yaptığı kötülüğün daha şiddetlisiyle karşı­laşmak.

Diğer Harfler

A, B, Ç-C, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S-Ş, T, U-Ü, V, Y, Z

Kategoriler:
Etiketler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu