"Vatan Şairi"olarak anılır. Sanat yaşamına Divan edebiyatı tarzında yazdı­ğı şiirlerle başlayan sanatçı; Şinasi'yle tanıştıktan, Avrupa kültür ve uygarlığını tanıdıktan sonra yeni edebiyat ve kültür için savaşım vermiştir. Sanatçı yanından çok, "Siyasal eylem adamı" kimliğiyle dikkati çeker. Namık Kemal, edebiyatın her alanında; şiir, roman, tiyatro, eleştiri, mektup..eserler vermiş; sanatını, düşüncele­rin halka yaymada bir araç olarak kullanmıştır. Divan edebiyatına karşı olmakla birlikte, biçim ve dilce eskiye bağlı kalmış, kaside ve gazellerinde gür sesiyle "vatan, millet hürriyet" konularını işle­miştir.

Tiyatroları daha sade olan Namık Kemal, konuşma di­linden yanadır. Tiyatroyu "yararlı bir eğlence" olarak görmüştür. Aruzu kullanmış ancak, heceyi de denemiştir. "Vatan Yahut Silistre" adlı oyunu seyirciyi çok etkilemesi üzerine. Kıbrıs' a sürüldü, Magosa zin­danlarında 38 ay kaldı. Namık Kemal, Ziya Paşa'ya karşı "Tahrib-i Harabat" ve "Takip" adlı eleştirileri yazdı. Romanlarında romantizmin "sanatkârane" üslu­bunu kullandı.

Namık Kemal'in Eserleri:

Zavallı Çocuk,  Vatan Yahut Silistre (Sahnelenen ilk tiyatro eseri),  Akif Bey, Gülnihal Karabela, Celalettin Harzemşah (tiyatro); İntibah, (ilk edebi roman) Cezmi (ilk tarihi roman ), Tahrib-i Harabat, takip (ilk eleştiri eleştiri kitapları); Tasvir-i Efkar, Hürriyet, ibret ( ga­zete ); Osmanlı tarihiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Kategoriler:
Etiketler:

Yapılan Yorumlar

emir
emir25 Nisan 2014

tşk ödevime yardımcı oldu

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu