NASRETTİN HOCA HİKAYELERİ ORHAN VELİ KANIK

Bu kitapta, Nasreddin Hoca'nın hikâyeleri, şiir şeklinde (manzum hikâye) yazılmıştır.

KAVUK:

Adamın biri, bir gün elinde eğri büğrü yazılı bir kâğıt geti­rip, okumasını söyler. Hoca evirir, çevirir fakat okuyamaz. Adam, Hoca'ya, "Bir yazıyı okunamadın, başındaki kavuğundan utan" deyince,

"Hoca kavuğu çıkartıp uzatır. Sonra: Mademki, der, İş kavuktadır; Haydi benim düdüğüm, giy de şunu Kendin oku bakalım mektubunu" der.

YOĞURT GÖLÜ:

Hoca, bir gün gölün kenarında oturur iken adamın biri ne

yaptığını sormuş. Hoca da, "Göle yoğurt mayası çalıyorum" demiş. Bunun üzerine adam:

"Eh Hoca, ömür adamsın hanı! Göl maya tutar mı? Olur iş mi bu? Gözüm çıksın sende akıl varsa.' Hoca kızmış: 'Ben bilmez miyim onu? Elbet tutmaz..Ama ya bir tutarsa?."

HEPSİ HAKLI:

Bir gün Hoca'mn yanına, birbirinden davacı olan iki adam gelir. Hoca önce birini dînler ve "Haklısın" der. Sonra diğerini dinler, ona da "Haklısın" deyince, hanımı oradan

atılır:

" 'Canım, Hoca! Böyle şey olur mu? Ya o haklıya da bul! O zaman Hoca karısına döner: 'Karı Vallahi sen de haklısın'.' der."

DAMDA:

Hoca, kış hazırlığı için dama çıkmış, kınlan kire­mitleri aktarmaktadır. Adamın biri gelip kapıyı çalmış ve Ho-ca'dan aşağıya inmesini istemiş. Hoca, önemli bir iş herhalde diyerek, oflaya puflaya aşağı inmiş. Adam "Hocam, şu fakire bir sadaka" demiş. Hoca kızmış ama belli etmeden:

"'Hele yukarı gel benimle biraz; Üst tarafını orada söylersin.' Varınca ikisi de nefes nefese dama, Hoca dönmüş adama; Demiş ki: 'Allah versin!.' "

AYVA-İNCİR:

Hoca, bir gün Timur'a hediye götürmek için, sepete ayva ve incir doldurur. Sonra, ayvadan vazgeçer ve sadece incirleri götü­rür. Timur'un yanına varınca, kafası neye bozulduğu belli olma­yan Timur, incirleri alarak Hoca'mn kafasına fırlatmaya başlar. Hoca ise durmadan Hakk'a şükreder. Timur bu duruma şaşırır:

"'Hoca! Ne diyorsun?

Halini görmüyor da Hakk'a şükrediyorsun.' Hoca cevap verir: 'Şükür Tann'yal Şu sepet daha demin ayva doluydu ya. Ya getireverseydim o sepeti? Kafa göz kalır mıydı bende şimdi?."

DEĞİŞ-TOKUŞ:

Hoca yolda yürürken, adamın biri ensesine hatırı sayılır bir tokat atar. Hoca şikâyetçi olur ve Kadı'ya giderler. Kadı, cezayı

"Tokat vuran iki akça para Ödeyecek" diye keser. Adam, "Param yok, alıp geleyim" der. Hoca, Kadı'nın huzurunda bekler de bekler.

"Böyle boş boşa geçer saatler Hoca da sinirden deliye döner. En sonunda sığınıp yaradana Bir İndirir Kadı'nın suratına. 'Haydi ben gidiyorum, hoşça kal' der 'Sen paranı o adamdan alıver.' "

HIRSIZLARLA HOCA:

Hoca'mn evini bir gün hırsızlar girer ve ne var ne yoksa gö­türürler. Hoca ise bu esnada, uyur numarası yapmaktadır. Hırsız­lar kapıdan çıkınca, Hoca da yorganını sırtına' vurur ve onları t^kipe.1

"Döner bakar ki hırsızlardan biri

Hoca da giriyor evden içeri.

Hırr-t. önce şaşırır, sonra sorar.

'Hoca'. Senin burada ne işin var?'

Hoca da, şakacıktan hayret eder:

'Canım, buraya taşınmadık mı?'der."

KURDUN KUYRUĞU:

Hoca ve arkadaşı bîr gün ava çıkarlar. Arkadaşı, bir kurt ini­ne bakmak için içeri girer. O anda, kurt gelir ve evine girmek ister. Hoca bakar arkadaşı için durum kötü. Hemen kurdun kuyruğun­dan yapışır. Kurt kuyruğu kurtarmak için tepinmeye başlayınca, ortalık toz dumana boğulur. Arkadaşı, ne olduğunu bilmediği için:

"Ha bre bağırır durur içerden:

'Nedir bu toz duman? Ne yapıyorsun?' Kan Hoca'mn beynine çıkmış zaten, Cevap verir: 'Hele kuyruk bir kopsun, * O zaman görürsün toz dumanı sen.'"

PEŞİN PARA:

Hoca'mn, adamın birine borcu vardır. Aradan aylar geçme­sine rağmen bir türlü ödemeye yanaşmamakta, bin dereden su getirmektedir. Bir gün adam yine kapısına geldiğinde, kapısının Önüne diken tohumu attığını, bu tohumlardan çıkan dikenlere, gelip geçen koyun, kuzu vb. hayvanların takılacağını, takılan hayvanların yününü toplayıp iplik haline getireceğini, sonra da bu İpliklerden atkılar, fanilalar öreceğini, pazarda satacağını, sonra da adama olan borcunu ödeyeceğini söyleyince:

"Adamcağız başlar kıs kıs gülmeye. Hoca güzel bir fırsat sayar bunu; Tatlı tatlı kaşıyarak burnunu: 'Köftehor!' der, 'işini biliyorsun; Gördün peşin parayı gülüyorsun.' "

İPE UN SERMİŞ:

"Bir gün bîr komşusu gelip Hoca'ya Çamaşır ipi ister.

Hoca bin bir güçlük çıkarır komşusuna, Olmayacak sebepler icad eder; Mesela der ki: 'îpe un serdiler.' Komşusu cevap verir: 'Canım Hoca! îpe un serilir mi? Bu ne biçim İştir ki?' Hoca kızar: 'Vermeye niyetim olmayınca Öyle bir serilir ki.' "

DOĞURAN KAZAN:

Hoca, komşusundan ödünç bir kazan alır. Geri verirken içine küçük bir tencere yerleştirir. Adam, ne olduğunu sorunca, kaza­nın doğurduğunu söyler. Haliyle komşu bu işe çok sevinir. Ara­dan bir müddet geçtikten sonra, Hoca, adımın kazanını ödünç olarak bir daha ister. Adam seve seve verir. Uzun zaman geçer, ancak Hoca bu sefer kazanı sahibine geri vermez. Adam, Ho-ca'nın evine varıp sorar:

" 'Yahut Bizim kazan ne oldu?' 'Ha! Sizin kazan mı? Sizlere Ömür!' 'Aman, Hocam! Kazan bu; nasıl ölür?' 'Komşum, vallahi saçmaladın yine. Kazan neden ölmesin, doğursun da? Doğurduğuna İnanıyorsun da, Neden inanmıyorsun öldüğüne?'"

SAHİBİ ÖLMÜŞ EŞEK:

Bir kış günü Hoca, eşeği ile bir yerden bir yere gitmek zo­runda kalmıştır. Yolda bir kurt sürüsü önünü çevirir. Hoca, bakar ki papuç pahalı, ölmüş numarası ile yatıp, uzanır. Kurtlar da başlarlar eşeği yemeye:

"Hoca hiç kımıldamadan seyreder; İçinden de şöyle der: 'Sizin malınız değü, benim malım; Doyum olmaz elbet böyle yemeğe, Kondunuz sahibi ölmüş eşeğe, Bildiğiniz gibi yiyin bakalım.'"

HOCA TURŞUCU:

Hoca, turşuculuk yapmaya karar verir. Turşu güğümlerini eşeğine yükleyerek,* bin bir heves ile satış yapmaya çıkar. Tam "turşucu" diye bağıracak, eşek anırmaya başlar. Hoca "ya sabır" der, yine bağırmaya kalkışır, ancak, eşek anırarak Hoca'nm ba­ğırmasına izin vermez. Bu bir böyle, beş böyle devam edince, Hoca:

" 'Eee!' der, 'fazla azıya aldın gemi

Turşuyu sen mı satacaksın, ben mi?'"

CÜBBENİN GÜRÜLTÜSÜ:

Hoca, sabah erken evinden çıkarken, kapı komşusuna rast gelir. Adam, Hoca'ya, dün gece evlerinden gelen gürültünün sebebini sorar. Hoca, hanımının cubbesine bir tekme savurduğu­nu, bu sesin de düşen cübbeden düştüğünü söyler. Lakin adam, boş bir cübbeden bu kadar ses çıkmayacağını söyleyince, Hoca çaresiz gerçeği söyler:

" 'Canım, komşu, sen de fazla uzattın. Cübbe ama içinde ben de vardım.'" der.

YİNE EŞEK HİKAYESİ (EL ELİN EŞEĞİNİ)

Bir gün Subaşı'nın eşeği kaybolur. Herkes eşeği aramaya çı­kar. Subaşı'nın eşeği olduğu için, Hoca içinden gelmese de, zoraki olarak arayanların arasına katılır. Ararken de, durmadan türküler söylemektedir:

" 'A hoca!' derler, 'eşek türküyle mi aranır?' Hoca dobra dobra söyler her şeyi: 'Canım' der, 'bunda şaşılacak ne var? El elin eşeğini böyle arar.'"

Yapılan Yorumlar

kahraman
kahraman
08 Mayıs 2014
çok güzel güzel hikayeler
volkan
volkan
13 Mayıs 2014
güzel hikayeler ödevime işe yaradı

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • NASRETTİN HOCA HİKAYE (28 Şubat 2018)
  • nasreddin hoca hikayeler, (25 Mayıs 2017)
  • komık kısa nasrettın hoca hıkayelerı (22 Mart 2017)
  • HOCA HİKAYE (10 Ekim 2016)
  • nassettin hoca hikayeleri (22 Eylül 2016)
  • NASRETTİN HOCANIN HİKAYELERİ (21 Eylül 2016)
  • ho-ça kan gidiyorum şiiri (10 Temmuz 2016)
  • nasrettin hoca birazda o yikasin noktalama isaretleriyle yazimi (19 Mayıs 2016)
  • nasrettin hocanın HİKAYELERİ (06 Nisan 2016)
  • nasrettin hocanın HİKASİ (06 Nisan 2016)
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Mumcunun Faresi     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler