Asıl adı Ebu Abdullah Muşarrif b. Muslih el-Şirazî olan, ancak Sadi-i Şirazi olarak tanınan şair, İran'ın yetiştirmiş ol­duğu en büyük şairlerdendir. 12 yaşında yetim kalan Sadî, ilk tahsilini Şiraz'da tamamladıktan sonra, Moğol istilası üzerine M.1225 yıllarında Bağdat'a gelir. Bağdat'ta Nizamiye medre­sesinde tahsilini tamamlar, ardından Şark-İslam ülkelerini gezmeye başlar. Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla Sadî ön­celikle Elcezire, Suriye, Anadolu, Mısır, Merakeş, Azerbaycan, Belh, Gazne ve Pencap yolundan ilerleyerek Gücerat'a uğrar. Uzun süre Delhi'de kalır, meşhur şair Emir Husrev-i Dihlevî ile burada tanışır. Sonra yolculuğuna devam eder, bir ara Kudüs'e giderken Frenklerin eline düşer. Daha sonra Trablus-şam'da esirlerle birlikte hendek kazarken, ileri gelen bir Halepli kendisini 10 dinar karşılığında esirlikten kurtarır. Esir­likten kurtulan Sadî, Halep'e geldikten sonra bu adamın kı­zıyla evlenir. Bu uzun ve maceralı yolculuktan sonra Sadî, M. 1257 yılında Şiraz'a döner. Bu yıllarda Salgurlular'dan Ebu Bekr b. Sad b. Zengî (M.1231-1260) Moğollarla anlaş­ma yapmış ve rahat bir dönem başlamıştır.

Bu hükümdar tarafından iyi bir kabul gören Sadi, önce Bostan'ı, bir yıl sonra da Gülistan'ı kaleme alır. Şöhreti bir an­da ülke sınırları dışına taşan Sadî'nin güzel yılları uzun sür­mez. Şiraz'a gelişinden beş yıl sonra hem devrin padişahı hem de onun oğlu vefat eder. Ardından M. 1264 yılında ülke Moğolların hâkimiyeti altına girer. Bunun üzerine Sadî, Şi-raz'dan ayrılır, Mekke'ye gider, uzun seyahatlerden sonra tek­rar Şiraz'a döner. Ömrünün son yıllarını burada ibadetle ge­çiren Sadî, 1292 yıhnda vefat eder, mezarı ŞÃ®râz'dadır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu