Azade ivan şiirinde aruzla yazılmış bir dizenin tek ba­şına bir nazım biçimi olarak kullanılmasına denir. Başka dizeden bağımsızdır.

Hamse: Beş mesneviden oluşan eserle topluluğudur.

Lugaz: Divan edebiyatında şiir biçiminde ( manzum ) yazılan bilmeceye denir.

Nazire: Bir Divan şairinin, başka bir şairin şiirine ben­zeterek, aynı uyak, nazım biçimi ve ölçüyle yazdığı şiire denir.

Surname: Konusu sünnet, düğün v.b sevinçii olaylar olan esere denir.

Şehrengiz: Bir kentin güzelliklerini anlatan şiire denir.

Tezkire:Bugünkü anlamıyla yaşamöyküsü( biyografi) sa­yılabilecek esere denir. Tezkirelerde Divan şairleri­nin yaşamları anlatılır.

Siyer: Hazret-i Muhammet'in yaşamını anlatan eserle­rin genel adına denir.

Velayetname: Evliyaların yaşamiarını anlatan eserlere denir.

Gazavatname: Savaşlardaki kahramanlıkları anlatan şiire denir.

Tagazzül: Kaside veya mesnevi içindeki gazale denir.

Mahlas: Şairlerin, şiirlerinde kullandığı takma ada denir.

Zihaf: Aruz ölçüsünde uzun olması gereken bir hece­nin ölçüye uydurmak amacıyla kısa okunmasına denir.

İmale: Aruzla yazılmış şiirde kısa heceyi, uzun hece durumuna getirmeye denir.

Caize: Divan şairlerine yaptıkları Övgüler karşısında pa­raya denir.

Sakiname: Divan edebiyatında İçki sunanı ve şarabı övmek için yazılan esere denir.

Önceki
Önceki Konu:
Yalnız Efe

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu