Kitapta; Allah Sevgisi, Dîn, Vatan, Padişah, Osmanlı Bayra­ğı, Anne Sevgisi, Horoz ile İnci, Ertuğrul'un Büyüklüğü, İyilik-Doğruluk, Mithat Paşa, Çiftçinin Nasihati, Millet Şarkısı, Bahar, Kelebek, Kış, Çiftçiler, Fukarayı Seviniz, Tilkinin Vaadi, Çalışmak Sonra Oyun, Namık Kemal, Yıldızlar, Muhtar Bey, Ahlâk, Deniz­ler başlıklı yirmi dört tane şiir yer almaktadır.

Şiirlerde amaç çocuklara, bilgi vermek, eğitmektir.

İlk şiirde, "Allah sevgisi":

"Kim çıkarır sabahleyin

erkenden, Dünyamıza ışık

veren güneşi? Gece vakti

denizlere serpilen, Ay doğuyor,

kim yapıyor bu işi?"

Dizeleriyle başlayıp, kırlardan, kuşlara kadar bütün canlı ve Sansız varlıkların bir yaratıcısının olduğu ve bu yaradana karşı bir sevgi beslenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

İkinci şiirde, "Din ve Kur'an'dan bahsedilmekte, dinsiz yaşanamayacağı, İslamiyetin en yüce din olduğu belirtilmektedir:

"Saçma, hile, yalan asla

Yoktur onda iyi bilin; Her

din doğru söyler ama

Müslümanlık en büyük

din."

Üçüncü şiirde, "Vatan" konusu işlenmekte; anne ile vatanın aynı olduğu vurgulanmaktadır:

"Mavi gökler, yeşil yerler, şehirler;

Bize şeref fısıldayan nehirler, Uyan

diye uğuldayan korular.. Düşün

yavrum bu yerlerde neler var? İşte

senin bu mübarek memleket; Annen

gibi onu sev de hizmet eti"

"Padişah" ve "Osmanlı Bayrağı" isimli şiirlerde, geçmişe duyulan özlem anlatılmaktadır

Altıncı şiirde; Bir annenin iki çocuğundan biri annesine şöyle seslendirilerek, "Anne sevgisi" işlenmektedir:

"Senin gönlün İki aşk ile çarpar, Benim yalnız bir sevgili annem var."

Yedinci şiirde, La Fontaine'in "Horoz ile İnci" hikâyesi örnek verilerek, kitap kıymeti bilmeyen bir çocuk anlatılmaktadır.

Sekizinci şiirde, yine "Ertuğrul'un Büyüklüğü " anlatılarak, geçmişe özlem vurgulanmaktadır.

Dokuzuncu şiirde, "İyilik ve doğruluk" teması işlenmekte­dir. Uzun olan şiirde: "İyiliksever" bir adam, sokakta gördüğü bir çocuğa, bir altın verir. Çocuk, "yanlış verdiniz herhalde" diyerek, altını geri uzatır. Adam "hayır, bilerek verdim" der. Çocuk sevi­nerek evine gelir. Sonra, bu bir altını sermaye yaparak ipekbÖceği üretimi yapar. Zengin olur. Kendisine yardım eden adamın zor duruma düştüğünü öğrenince, hemen

"Koşuyor yardıma vicdanlı çocuk..

İşte hakkı Ödemektir ululuk.

Doğrular haklı olan şeyi tanır;

Doğruluk yapmayan insan utanır.

Onuncu şiir de "Yenilikçi" Mithat Paşa anlatılmakta ve ço­cuklardan Mithat Paşa'yı kendilerine örnek almaları öğütlenmektedir.

On birinci şiirde, bir çiftçinin, Ölüm döşeğinde iken, çocukla­rına yaptığı akıllı oyun anlatılmaktadır.

On ikinci şiirin adı "Millet Şarkısı"dır. Bu şiirde de geçmişe olan özlem vurgulanmaktadır.

On üçüncü şiirde, Bahar anlatılmaktadır:

Her kuşun, her kuzunun neşesi var;

Sevinin çocuklar ! Sevinin geldi bahar."

On dördüncü şiirin konusu "Kelebek"tir:

ipekli, pembe, mor, sarı O

şık, güzel kanatlan;

Konunca benziyor yere

Küçük kuçuk meleklere."

On beşinci şiir, "Kış" konusunu işlemektedir:

"Hani yıldızlı sema, mavi deniz,

Hani yerlerde yeşillikle çiçek? Ey

fidanlarda gezen kuş, kelebek!

Şimdi siz neredesiniz?.."

On altıncı şiir, çiftçiler ve köy yaşamı özendirici bir biçimde anlatılmaktadır.

On yedinci şiirde fukara insanlara karşı, sevgi ve merhamet lolu olmamız gerektiği vurgulanmaktadır:

Fakirleri küçük görme, üzersen

Allah'ın da sonra senden yüksünür

Yetimleri, acizleri seversen Emin ol ki

mükâfatın büyüktür."

On sekizinci şiirde, sözünde durmayan bir tilkinin ibret veri-pi Öyküsü, şiir halinde anlatılmıştır.

On dokuzuncu şiirin konusu, çalışmak üzerinedir:

"Çalışmadan bir su bile içilmez;

Ekilmeden biçilmez."

Yirminci Şiir, Namık Kemal'e övgüdür:

Vatan, millet ne demek kimse yoktu fark eden;

Hürriyeti, vatanı bize odur öğreten.

Yirmi birinci şiir, gökteki yıldızlara ayrılmıştır:

"Nedir -dedim- şu yakından görünmeyen yıldızlar

Perilerin memleketi, meleklerin evi mı ?

Ağustos'ta birçok peri kızî uçuşur;

Bu nedendir bilir misin? Yıldız düğünü olur.."

Yirmi ikinci şiir, tarihteki kahramanlarımızdan Ahmet Muh­tar Paşa'ya ayrılmıştır.

Yirmi üçüncü şiirde, çocuklara "Ahlâkın önemi anlatılmakta, daima ahlâklı olmaları öğütlenmektedir:

İnsan tıpkı kumru gibi, kuzu gibi olmalı;

Fakat kalbi aslanların hisleriyle dolmalı."

Yirmi dördüncü şiir, denizleri anlatmaktadır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • çocuk şiirleri konusu ve ana düşüncesi (02 Mayıs 2014)
  • iyilikseverlik ile ilgili şiir (28 Mart 2014)
  • doğrulukla ilgili cocuk siirleri yeni siirler (09 Mart 2014)
  • türkçe çocuk şiirleri (06 Ocak 2014)
Anlatım Bozuklukları     Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler