Eylemin, eylemsinin, sıfatın ve zarfın anlamlarını etkileyen sözcüklerdir.

Örnek: "Tabiat yemyeşil görünüyordu" cümlesinde görünme eyleminin nasıl yapıldığını belirten yemyeşil sözcüğü bir zarftır.

Örnekler:

"Onları sık sık görmeniz gerekiyor." zarf + eylemsi

"Çok güzel bir ev". zarf + sıfat + isim

"Çok iyi konuşuyor" zarf + zarf + eylem

 

Anlam Yönünden Zarflar

1. Durum Zarfları

Eylem ve eylemsilerin anlamlarını durum yönünden etkileyen sözcüklerdir.

- Güzel görünüyor.

- Ne de tatlı konuşuyor.

 

2. Zaman Zarfları

Yüklemin ve eylemsinin ne zaman yapıldığını bildiren sözcüklerdir.

Gece gündüz çalışarak bitirdi.

Sabahları kahvaltımı yaparım.

 

3. Nicelik Zarfları

a) Eşitlik Zarfları: Eyleme, eylemsiye eşitlik anlamı katan sözcüklerdir.

Bu kadar gezmeyin. (Zarf)

NOT: Eşitlik belirten sözcükler bir adın anlamını etkiliyorsa sıfat olurlar.

Bu kadar para yeter mi? (Sıfat)

b) Üstünlük Zarfları: Aynı türden varlık ve kavramların üstünlüğünü bildiren "daha" sözcüğüdür.

Daha büyük (Zarf + adlaşmış sıfat)

c) En Üstünlük Zarfı: En üstünlük anlamı veren "en" sözcüğüdür.

En büyük insan.

d) Aşırılık Zarfları: Eylemi, eylemsiyi, sıfatı, aşırılık yönüyle belirten sözcüklerdir.

Daha çok çalışalım.

Ta Ankaralara kadar gelmiş.

 

4. Yer - Yön Zarfı

Eylemi, eylemsiyi yer - yön anlamıyla belirten sözcüklerdir.

Biraz ileri git.

Beni aşağı indir.

NOT: Yer - Yön zarfları herhangi bir ek alırsa zarf olmaktan çıkarlar.

Biraz ileriye git. (nereye - dolaylı tümleç)

 

5. Soru Zarfları

Eylemi, eylemsiyi, sıfatı ve zarfı soru yoluyla belirten sözcüklerdir.

Derslere nasıl çalışıyorsunuz?

Dört şekilde yapılır:

- Soru eki -mi

- Soru sıfatları

- Soru zamirleri

- Soru zarfları

Birbirine karıştırmamak için soruya verilen cevaba göre hareket edilmeli:

Nasıl bir ev istiyorsunuz? (Güzel = sıfat)

Oraya nasıl gitti? (Yürüyerek = zarf)

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • üstünlük belirteci (23 Mart 2014)
  • nasil -dik zarf eki eylemlere degistirir? (15 Temmuz 2013)
  • enough sıfat mı zarf mı (26 Mayıs 2013)
  • eylemi etkileyen belirtecler (26 Mayıs 2013)
  • eylemi etkileyen belirteç (25 Mayıs 2013)
  • zarflar belirteç türkçe soruları (07 Mayıs 2013)
  • zarf sıfatı nasıl etkiler (17 Nisan 2013)
  • ustunluk belirteci (11 Nisan 2013)
  • adlaşmış yer yön zarfları (23 Mart 2013)
  • üstünlük zarfları (23 Mart 2013)
Popüler Sayfalar:
Anlatım Bozuklukları     Akdeniz     Açıkoturum     Karşıtlık Bildiren Cümleler     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Şamatalı Köy     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Sait Faikin Hikayeciliği     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     Sol Ayağım     Atasözleri     Onlar da İnsandı     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Mumcunun Faresi     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Maniler     Yankılı Kayalar     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)     Oliver Twist     Anlamca Yakın Cümleler     Topluluk Adları     Kalpaklılar     İletişim Nedir     Nef'i     Kısa Çizgi     Charles Dickens     Eylemde Yapı     Sait Faik Abasıyanık     Samiha Ayverdi     Birleşik Cümle     Gora     Tanzimat Dönemindeki İlkler     Eylem Çatısı     Recaizade Mahmut Ekrem     Serbest Ölçü     Ahmet Hamdi Tanpınar     Y Sözlüğü (Deyim)     Bize Göre     Boğaziçi Mehtapları     Suyu Arayan Adam     Serçe Kuş     Halit Ziya Uşaklıgil     Orhan Veli Kanık     O-Ö Sözlüğü (Deyim)     Menekşe Kalfanın Müdafası    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler