2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan)

a . Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge asonans denir.(   )

b. Aynı dönemde şiir yazan şairler o dönemin geleneğinden aynı ölçüde faydalanırlar.(   )

c. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizeli Batı şiirine şarkı denir.(   )

d. Aynı şiir okuyucunun durumuna göre farklı zamanlarda farklı şekilde yorumlanabilir.(   )

e. Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilendirilemez.(   )

 

Garbın  âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar                        Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var                    Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ!

Ulusun,korkma!Nasıl böyle bir imanı boğar                       Cânı,cânânı bütün varımı alsın da Huda

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar                    Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

garp :batı                             şühedâ :şehitler

âfâk: ufuklar                          cüdâ: ayrılık

serhad: hudut,sınır boyu

2.,3. ve 4. soruları İstiklal Marşı'nın yukarıdaki iki kıtasına göre cevaplayınız.2.Yukarıdaki şiirin nazım birimini kafiyelerini ve kafiye şemasını bulunuz. (10 puan)

Nazım birimi:..................   Kafiyeleri:................................       Kafiye şeması:............................3.Yukarıdaki şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.(10 puan)

4.Yukarıda verilen İstiklal Marşı'nın bölümlerini açıklayınız.(10 puan)5..Yukarıdaki kıtada geçen "ulusun" ifadesinin anlamını "tek dişi kalmış canavar" ifadesi ile ilişkilendirerek belirleyiniz.(10 P)

6.Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir?(10 puan)

7..Manzume ve şiir arasındaki farkları yazınız.10 puan)8.Pastoral şiir ,epik şiir, dramatik şiir ,didaktik şiir, lirik şiir tanımlarını yazınız.(20 puan)

9.Divan edebiyatı şiir geleneği özelliklerinden 5 tane yazınız.(10 puan)

Başarılar dilerim.

Ayşe BAŞPINAR

Türk Dili ve Edb. Öğrt.

 

CEVAP ANAHTARI

TÜRK EDEBİYATI  9.SINIFLAR 3.YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR

1.D,Y,Y,D,Y(10 PUAN)

2.Nazım birimi: Dörtlük (3 puan)    Kafiyeleri:-ar,-dâ(4 puan)     kafiye şeması:aaaa,bbbb(3 puan)

3.İki tane teşbih sanatı var.İlk kıtada Batı tek dişi kalmış canavara,ikinci kıtada ise vatan cennete benzetilmiştir.(10 puan)

4.Batının teknolojik gücü karşısında bizim de imanımız var.O tek dişi kalmış canavar(Batı) her ne kadar teknik  güce sahip olsa da bizim imanımızı mağlup edemez.(5 puan)

Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu vatan için her şey feda edilir.Allah canımı sevdiklerimi bütün varlığımı alsın sadece beni vatanımdan ayırmasın.(5puan)

5."Ulusun" sözcüğü "ulumak" anlamında kullanılmıştır.Köpeklerin uluduğu düşünülürse "tek dişi kalmış canavar" ifadesiyle Türk milletine saldıran batılıları köpeğe benzetmiştir.(10 puan)

6.Redif, kafiye, ölçü, ritim, söyleyiş ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır.(10 puan)

7.1.Manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken şiirde anlatılanlar düz yazıyla ifade edilemez.(2.5 p)

2.Manzumelerde bir olay örgüsü varken şiirde yoktur.(2.5 p)

3.Maanzumelerde yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar anlatılır.Şiirde bireysellik,duygusal çağrışım önemlidir.(2.5 p)

4.Manzumelerde sözcükler gerçek anlamıyla kullanılırken şiirde çok anlamlılık söz konusudur.(2.5 p)

8.Pastoral şiir:Kır,çoban hayatını,tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesi taşıyan şiirlerdir(4 puan)

Epik şiir:Kahramanları,kahramanlıkları konu alan şiirlerdir.(4puan)

Dramatik şiir:Aşkı ya da korkunç bir konuyu insanın gözünün önünde  tiyatro gibi canlandırabilen şiirdir(4 puan)

Didaktik şiir:Duygu ve heyecanların anlatımında bir şey öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir.(4 puan)

Lirik şiir:İçten gelen duyguları coşkun bir dille anlatan şiirlerdir.(4 puan)

9.1.Genellikle aruz vezni kullanılmıştır.(2 puan)

2.Süslü anlatıma söz sanatlarına başvurulmuştur.(2 puan)

3.Nazım birimi beyittir.(2 puan)

4.Arap ve fars edebiyatının nazım şekilleri kullanılmıştır.(2 puan)

5.Aşk,aşkın getirdiği çaresizlik tasavvuf gibi konular işlenmiştir.(2 puan)

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Anlatım Bozuklukları     Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Mumcunun Faresi     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)     Ulama     Oliver Twist    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler