DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU

İlk baskısı 1930'da yapılan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, tıpkı Fatih Harbiye gibi Peyami Safa'nın edebiyatımızda en çok okunan eserlerden biridir. Roman, ruh tahlilleri açısından da çok önemlidir. Aynı zamanda otobiyografik bir romandır. Bütün olayların başkahramanı olan hasta çocukla yazarın ha­yatı ve kişiliği pek çok yerde birleşmektedir.

Dokuzuncu Hariciye KoğuşuKahramanları (Kişileri):

Hasta Çocuk: 15 yaşlarındadır. Bacağındaki hastalık nedeniyle psikolojisi iyice bozulmuştur. Bacağının kesilme kor­kusu; aşırı hassas, duyarlı, karamsar ve çekingen bir psikolo­jiye sebep olmuştur. Aynı zamanda çok okuyan bir kişidir.

Nüzhet: Zengin bir ailenin kızıdır. 19 yaşlarındadır. Uça­rı, sorumsuz, eğlenceye düşkün bir tabiatı vardır. Hasta Ço­cuk, Nüzhet'e platonik aşk duymaktadır.

Doktor Ragıp: Hasta çocuğun tam zıddı olarak yakışık­lı, sağlıklı, kendine güvenen bir kahramandır. Fakat iç dünya­sı hasta çocuk kadar zengin değildir. Nüzhet'le evlenir.

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Özeti

Roman, Hasta Çocuk'un hastanede beklemesi ile başlar. Hasta Çocuk, etrafındaki hastaları seyrederken daha da ü-zülmektedir. Sekiz yaşından beri çektiği bu hastalık, onu çok yıpratmıştır. Sağlıklı olan kişileri kıskanmaktadır içten içe. Bu bekleyiş sürecinden sonra, nihayet sıra ona gelir. Asistanlar bacağındaki sargıyı açar. Her yeri et kokusu sarar. Doktor tekrar ameliyat gerektiğini söyler. Doktor, bu bacağın kısal­ması ya da kesilmesi gerektiğini ifade eder. Bu sözler, Hasta Çocuk'u hüsrana uğratır. Hastaneden ayrılır. Yolda bacağın­daki zonklama onu rahatsız etmektedir. Kenar mahallelerden birinde, annesiyle oturduğu eve doğru yönelir. Felaketin eşi­ğinde olduğunu düşünmektedir. Evde kimse yoktur. Kederle­rini paylaştığı bu eski evinde düşüncelere dalar. Az sonra an­nesi içeri girer. Annesine hastane ile ilgili belirsiz sözler söyler. Annesi hiç tatmin olmaz. Hasta Çocuk, annesini üzmek iste­mediği için ameliyat kararının belli olmadığını anlatır. Ayrıca bacağını, güvendiği bir doktor olan Mithat Bey'e de göster­mek istemektedir. Yemek esnasında annesinden Erenköy'de­ki paşanın evine gitmek için izin ister.

Ertesi gün, paşanın köşküne gider. Paşa, Hasta Çocuk'a sıhhatini ve tahsilini sorar. O sırada, paşanın kızı Nüzhet ge­lir. Paşa, Hasta Çocuk'a, Doktor Ragıp'a da görünmesini söyler. Paşanın en çok sevdiği şeylerden biri, hasta çocuğun ona eğlenceli kitaplar okumasıdır. Bir gece Hasta çocuk, Nüzhet'e de edebî romanlar getirmektedir. O gece, paşa her zamanki gibi Hasta Çocuk ona kitap okurken uyur. Nüzhet, Hasta Çocuk'u yanına çağırır. Havuz başında otururlar. Nüz­het ona Doktor Ragıp'ın kendisiyle evlenmek istediğini söy­ler. Nüzhet, Ragıp'ın tahsilinden, parasından, yakışıklılığın­dan bahseder. Hasta Çocuk, bu bahisten hoşlanmadığını ifa­de eder. Bunun üzerine, Nüzhet henüz bu teklifi kabul etme­yi düşünmediğini söyler. Hasta Çocuk o anda çok mutlu olur. Daha sonra hastalığından bahsederler. Ameliyat gerektiğini anlatır Nüzhet'e. Ardından, her ikisi de odalarına gider ve ya­tarlar. Hasta Çocuk, Nüzhet'in evlenme ihtimalini düşünür; bir türlü uyuyamaz. Kendisinden büyük olmasına rağmen, Nüzhet'e karşı derin bir aşk duymaktadır. O sırada, kapı vu­rulur. Nüzhet içeri girer. Nüzhet gözüne her zamankinden da­ha güzel görünür. Nüzhet her zamanki gibi kahkahaları ile alay eder gibidir. Hasta Çocuk, Nüzhet'e sevgisini gösterece­ği sırada, Nüzhet odadan kaçar. Ertesi sabah annesine, konakta bir ay kalacağı haberini gönderir. Annesine haber verdikten sonra doktoruna gider. Doktor koltuk değneği kullanması gerektiğini anlatır. Her gün gelmesini söyler. Hasta Çocuk, köşke geri döner. Odaya girince, herkes susar. Hasta Çocuk, bu suskunluktan çok rahatsız olur. Akşa­ma doğru, evin hizmetçisinden Nüzhet'in evleneceğini duyar. Evliliği sadece Nüzhet'in annesi istemektedir. Bütün gece, Hasta Çocuk Nüzhet'in ona yalan söylediğini düşünür ve ona çok kızar. Bu ruh hâli içinde, Nüzhet'in odasına gider. Nüzhet birkaç kez gördüğü Doktor Ragıp'la evlenmek isteme­diğini söyler. Ona sarılır ve odasına geri döner.

Ertesi sabah Hasta Çocuk, çok daha mutlu uyanır. Sağ­lıklı olmak için iyi bir kahvaltı yapar. Akşama doğru, Doktor Ragıp'ın gelmesi onun mutluluğunu sona erdirir. Ragıp, ol­dukça yakışıklı, sağlıklı ve kibar bir gençtir. Hasta Çocuk, o-nun karşısında kendisini çok zayıf bulur.

Bundan sonraki günlerde Hasta Çocuk'un günlerinin ço­ğu hastane ile paşanın köşkü arasında geçer. Bir gün, evde paşanın karısının onun bacağındaki mikroptan tiksindiğini anlar. Ertesi gün, köşkten ayrılmaya karar verir; fakat annesi­nin aniden köşke gelmesi buna engel olur. Aynı gün Ragıp da gelir ve aralarında fikri bir münakaşa olur.

Hasta Çocuk birkaç gün sonra, kendi evlerine annesiyle beraber döner. Aynı gün bacağı çok sancır ve hastaneye kaldırılır. Doktor Mithat Bey durumun iyice kötüye gittiğini söyler. Ameliyat kararı alınır. Hasta Çocuk dehşet içindedir. Bu feci karardan sonra herkesin ona acıdığını düşünmekte­dir. Nihayet Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'na yatar. Bu gün­lerde hep annesini, evini, Nüzhet'i düşünür. Etrafındaki has­talar onun ruh hâlini alt üst etmektedir. Ameliyat günü gelir. Bacak kurtulur. Yalnızca biraz kısalmıştır. Hastaneden çıka­cağı gün, Hasta Çocuk burada ızdırap ve tevekküle çok alış­tığını düşünür. Ayrılmak, dış dünyaya katılmak istemez. Paşa, ölümünün yakın olduğunu, yanına gelmesini istediğini haber vermiştir. Roman, Hasta Çocuk'un bacağı kısalmış şekilde annesiyle hastaneden ayrılmasıyla sona erer.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • nüzhet platonik aşk (02 Haziran 2014)
  • dokuzuncu hariciye koğuşu özeti (20 Nisan 2014)
  • Dokuzuncu hariciye koğuşundaki asıl kişiler ve yardımcı kişilerdir (24 Aralık 2013)
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)     Ulama     Oliver Twist     Topluluk Adları    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler